Handelspris afgørende

Læs mere
Fold sammen

Under forudsætning af, at det er et ufravigeligt krav fra staten at have indtægter fra ejendomsbesidderne, og at den eneste realistiske ejendomsvurdering er handelsprisen, hvorfor så ikke erstatte den uretfærdige ejendomsbeskatning og grundskyld med en omsætningsafgift på alle ejendomshandler?

Denne afgift burde omfatte alle ejendomsrelaterede handler med villaer, såkaldte projekter, lejligheder, sommerhuse, afståelser, udlejnings- og forretningsejendomme m.m.

Ordningen ville blot tage udgangspunkt i den dokumenterbare og aktuelle handelsværdi og derved undgå den uretfærdige og teoretisk beregnede ejendomsvurdering.

Den ville samtidig betyde, at køber ville kunne budgettere den fremtidige boligudgift på et realistisk grundlag samt forhindre, at mange pensionister bliver drevet fra hus og hjem. Fra myndighedernes side ville forslaget give en række administrative besparelser, bl.a. ved nedlæggelsen af hele klageinstansen og den medfølgende unødvendige belastning af retsvæsenet.

Det er op til alle ejendomsbesiddere at gøre noget ved den uretfærdige ejendomsbeskatning næste gang, vi skal sætte kryds ved et politisk parti. Vi må ikke lade os forblænde af løfter om de såkaldte fastfrysninger, som blot er at udskyde problemet og derved det samme som at tisse i bukserne for at holde sig varm.