Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Gør som i Sverige - det virker

»Morten Østergaard, tag en tur til Sverige og lad dig inspirere af dit svenske søsterparti, Centerpartiet.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Sjørup

Gør som i Sverige, Morten Østergaard

»De Radikale befinder sig i et politisk ingenmandsland,« skriver Thomas Larsen træffende i Berlingske 6. december. At Mette Frederiksen slet ikke lytter til de Radikales ønsker om at skabe velstand gennem vækst, men i stedet bl.a. presser en tredobling af skatten på generationsskift igennem er endnu en ren ydmygelse af de Radikale.

Regeringens socialistiske politik er gift for dansk vækst og har intet med radikal politik at gøre. Men Morten Østergaard, tag en tur til Sverige og lad dig inspirere af dit svenske søsterparti, Centerpartiet. De støtter godt nok den socialdemokratiske regering, men uden at gøre sig til dens vasal. Således udnytter man på dygtig vis det borgerlige flertal i den svenske Riksdag til at formå regeringen at føre en fornuftig borgerlig/radikal økonomisk politik.

Du kan gøre det samme i Danmark, Morten Østergaard. Sammen med de blå partier er der et solidt borgerligt flertal i Folketinget. Men det kræver, at du mander dig op og gør det klart for Mette Frederiksen, at de Radikale ikke er og aldrig vil blive Socialdemokratiets tjenende parti. Nils Sjoegren, Rungsted Kyst

Cykelpigen - et ikonisk vartegn

I lørdagens AOK gav Mattias Hundebøll sit bud på Københavns plusser og minusser. Bl.a. savner han et nyt logo for København. Han foreslog at tegne en silhuet af en cykelpige, der kører hen over Knippelsbro, idet han mener, at København skal sælges som en cykelby. Det, synes jeg, er en knippelgod idé. Jeg kan dog oplyse ham om, at København har haft Cykelpigen som byens vartegn i mange år.

Da Københavns Kommune i 1993 arbejdede med at forskønne byen med kunst i gaderne, gik opgaven til den dansk-finske maler Seppo Mattinen, der kom til byen og kiggede på stedet. Resultatet blev Cykelpigen, vartegnet for København, som er ikonisk for byens cykelkultur. Værket er et gavlmaleri, der ses ved hjørnet af Nørrebrogade og Ravnsborggade. Man ser det glimtvis ifbm. reklamer i TV. Grete Petersen, Frederiksberg

Postbyen – nyt navn til omstridt projekt

»De sætter ølse for. De sætter ølse bag. Pølsen beholder dog sin smag« (E. Wessel 1787.) I Berlingske 7. december varsles om »grundstensnedlæggelse« for det omstridte byggeprojekt på Postgrunden. Markeringen afholdes af overborgmesteren og adm. direktør i Danica Pension, datterselskab i Danske Bank-koncernen, som udtaler, at »vores vision for Postbyen (tidl. Postgrunden el. Posttårnene) er at være med til at åbne et område, som har ligget hengemt i lang tid« og fremhæver den positive forretningsmodel for byggeriet.

Bebyggelsen bliver Danske Banks nye hovedkvarter. Arkitekturen med de syv kæmpe tårne op til en højde af 105 m med skyggevirkning helt over på Islands Brygge er styret af developere og investorers business-cases og smadrer sammenhængskraften og det fællesskab, der kendetegner den gode by. Vi har her at gøre med alle øjebæs moder af fejlslagen arkitektur i nyere tid i København gennemtrumfet på trods af massive protester fra borgere, arkitekter og Akademirådet, sidstnævnte som mulig ufrivillig fader til navneskiftet, da de især kritiserede den manglende sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området. Hokus pokus, så kalder vi det bare en ny by i byen. Bjarne Sigurd, Frederiksberg

Kommer regeringen i fængsel?

I interviewet i TV-Avisen lørdag aften angiver klimaminister Dan Jørgensen flere gange, at det nu vil være ulovligt ikke at nå det vedtagne klimamål på 70 pct. reduktion i udslip, og at dette er afgørende.

Spørgsmålet er så, om dette betyder fængselsstraf eller måske dagbøder til den i 2030 siddende regering, hvis ikke målet nås. Altså med mindre regeringen kan påvise, at det beror på et svigt hos den forrige regering eller at den måske i sidste øjeblik kan opnå et flertal for at lempe på loven grundet hensyn til rigets sikkerhed, truende brist i velfærden eller tilsvarende.

Eller sagt på en anden måde: Måske det var bedst bare at vedtage en fælles målsætning for Danmarks bidrag såvel inden for som uden for landets grænser. Peter Laier, Klampenborg

Pas på Danmark

For tredje gang har Peter Foss og co. stort set det samme indlæg i Berlingske angående generationsskifteskatten – uden nogen som helst reaktion fra regeringen. Hvis der heller ikke reageres denne gang, begynder skribenterne måske at flytte sig selv og deres virksomheder til udlandet, hvilket muligvis også inspirerer andre virksomhedsejere til at gøre det samme. Er det det, statsminister Mette Frederiksen kalder at passe på Danmark? Steffen Poulsen, Kbh. NV