Glæde over kystnære vindmøller

Læs mere
Fold sammen

I Thyborøn er vi glade for kystnære vindmøller. I Thyborøn ser vi store muligheder for vækst og bæredygtige energiløsninger med Folketingets plan om kystnære vindmølleparker. Områderne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd er ideelle placeringer.

De kystnære vindmølleparker skaber nye arbejdspladser, ny viden og tiltrækker nye mennesker til området. Vi kan, hvis planen gennemføres, vise omverdenen, at vi i Thyborøn tager ansvar for omstillingen til grøn bæredygtig energi alvorligt. Helt i overensstemmelsen med regeringens erklærede mål.

I Thyborøn har vi forberedt os grundigt og været i tæt kontakt med vindmøllebranchen. Vi har bygget nye moderne kajfaciliteter og oprettet virksomhedsklyngen NorthSea Offshore Service Group, så vi er godt rustet til de kommende opgaver på land og på vand. Investorerne kender os, og vi er sikre på, at de er interesserede. Vi kan løse opgaverne og ser frem til at bygge vindmølleparken Vesterhav Nord.

Det er langt billigere at opføre og vedligeholde møller tæt på land. Når man så samtidig har nogle af Nordeuropas mest ideelle vindforhold, har man nærmest garanti for en attraktiv kwh-pris. En pris der vil være attraktiv for det danske samfund og på samme tid være med til at sætte Danmark på landkortet, som den fremmeste nation på vindenergi-området.

Kort sagt: Vi får billig grøn energi, lokale arbejdspladser, lokal kompetenceudvikling og international anerkendelse. Derfor er vi glade for kystnære vindmøller i Thyborøn.

Jesper Holt Jensen, direktør Thyborøn Havn

Rasmus Normann Andersen, formand for bestyrelsen i NorthSea Offshore Service Group, CEO JD Contractors