Går Dansk Folkeparti ind for lynchning?

Foto: Ida Guldbæk Arentsen