Fremgang i Furesø

Berlingske bragte 18. oktober 2014 en artikel »Krigen er forbi i Farum«. Artiklens hovedpåstand er: »Farum-sagen skæmmer fortsat byens ry«. Det kan vi slet ikke genkende.

Befolkningstallet stiger i Furesø. Nye borgere flytter til på grund af den smukke natur, den gode service, de stærke fællesskaber og den sunde økonomi. Siden kommunesammenlægningen har skiftende byråd gennemført en økonomisk turnaround. Driften er effektiviseret med mere end 160 mio. kr., og kassebeholdningen er i dag den 6. højeste i landet. Personskatten er sat ned, og vi er nu i den nedre fjerdedel af landets kommuner, hvor vi for få år siden lå i den øverste fjerdedel. Grundskyldspromillen er den 16. laveste i landet, og dækningsafgiften den 7. laveste i hovedstadsregionen. Målinger i Dansk Industri over det kommunale erhvervsklima viser, at Furesø er gået mest frem af samtlige 98 kommuner. Liggetiden for boliger er blandt de laveste i Danmark. Lokalpolitikerne har stået sammen om opgaven: De seneste fem år er budgettet vedtaget med opbakning fra samtlige partier i byrådet.

Vi synes, at Berlingskes bagudskuende artikel er både sød og sjov og måske også af en vis historisk interesse. Men Furesø er i dag et helt andet sted end i 2002, da Farum kollapsede økonomisk, administrativt og politisk. Det må Berlingske gerne citere os for, næste gang redaktionen får ideen om at skrive om gamle dage.

Læs også: Kommuner letter skatten for firmaer

Furesø er beviset på, at man kan bruge historien positivt og vende en kommunes udvikling, både hvad angår økonomi, politisk kultur og ikke mindst borgernes tilfredshed med og stolthed over kommunen. Det har været et langt sejt træk – væk fra rod i økonomien, væk fra administrativt kaos, væk fra politisk splittelse og væk fra splittelsen mellem Farum og Værløse. En forandring som er lykkedes, fordi byrådet har sat sig klare politiske mål: Orden i økonomien, fornuftige effektiviseringer og en fælles vision for kommunens udvikling under overskriften »Vi skaber løsninger sammen«. Se, det er en god historie, som måske kan være lige så interessant som at støve gamle spøgelser af.

Ole Bondo Christensen, borgmester (S), Gustav Juul, gruppefmd. (V), Susanne Mortensen, gruppefmd. (K), Helle Katrine Møller (R), Øjvind Vilsholm (EL), Per Kattrup (u. f. parti), Preben Pettersson, gruppefmd. (S).