Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Forsvarschefens jammerlige sang er helt hen i vejret

Forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Major Oehlers har ret i sin vurdering af forsvarets topchefer. Det er ikke reglerne, der er noget galt med. Det er de individer, nogen har valgt til at bestride vigtige poster, der ikke kan skelne ret fra vrang.

Forsvarschefens jammerlige sang om, at »vi skal se på reglerne« er helt hen i vejret. Det er en skandale, at ministeren ikke får dette her til at gå væk. Det bør ske gennem en fuldstændig frikendelse af de pågældende via en uvildig instans, og det er vel at mærke ikke kammeradvokaten eller auditøren. Kan pågældende ikke frikendes 100 pct., må der træffes tjenstlige foranstaltninger, f.eks. forflyttelse til lavere niveau. Der er udmærkede poster i Grønland og i Polen.

Kære major Oehlers, tak for dit indlæg. Flot skrevet og modigt. Det bliver interessant at følge din videre karriere i foretagendet. S. Ovesen, Kbh S

Motoriserede løbehjul til fare for fodgængere

Det er muligt, at trafikminister Ole Birk Olesen (LA) har ret i, at de motoriserede løbehjul er lige så sikre at køre på som cykler al den stund, at man ikke falder så langt, hvis man vælter. Men så længe det ikke er lykkedes for ministeren at forhindre motoriserede løbehjul i at færdes på gangstier og fortove, giver det ikke megen mening med faldlængde, når det går ud over sikkerheden for fodgængere.

Ministeren tager slet ikke stilling til, hvordan han har tænkt sig at skabe større trafiksikkerhed for de svageste trafikanter ud over opbakning til forslag fra EU om øgede krav til sikkerhedsudstyr i lastbiler. Vigtige mål, men sikkerheden på gangstier og fortove ligger under ministerens radar. Ikke høre og ikke se de tusindvis af faldulykker, som især ældre fodgængere hvert år udsættes for. Hans Erik Hansen, formand for Dansk Fodgænger Forbund, København

Ud med Sundhedsplatformen

»Hvis det kan være let, hvorfor så gøre det svært?« spørger jeg i disse dage, og tænker på indførelse af en landsdækkende elektronisk patientjournal. Den instans, der er ifølge den foreslåede sundhedsreform skal stå for samordning af IT på sygehusene, behøver ikke at vente med at blive etableret til en reform - måske - er i hus. Vedtag gerne etableringen inden folketingsvalget.

Jo før, vi på hele Sjælland kan slippe af med Sundhedsplatformen, jo bedre. Den længe ventede opdatering sættes snart i værk. Efter at have været igennem undervisning omkring den, kan jeg mest få øje på nye farver og nogle billeder af fisk. Det bedrer ikke min arbejdsglæde eller mine muligheder for at levere sundhedsydelser af høj kvalitet.
Flemming Rasmussen, psykolog ansat i Region Sjælland, Roskilde

Tak til en frontkæmper

Når tidligere eller nuværende kommunister og andre venstreorienterede usselt prøver at løbe fra deres fortids synder, eller når andre uberettiget renvasker dem, kan man være sikker på, at Bent Blüdnikow farer i blækhuset og i Berlingskes spalter. Vi er mange, der er taknemmelige for hans utrættelige journalistiske indsats på denne front, hvor han står næsten alene. Er der ikke noget med, at to tredjedele af den danske journaliststand stadig stemmer til venstre for midten? Tak for det, Blüdnikow. Og tak for Blüdnikow, Berlingske. Jørgen Lind, Helsingør

Alternativets holdning til permanent ophold

Lørdag 19. januar beskrev Berlingske, hvordan Alternativet ifølge Mattias Tesfaye (S) »… siger, at folk, der har fået asyl i Danmark, skal have en permanent opholdstilladelse med det samme […] det er helt på Månen«.

I samme artikel deler Tesfaye sin bekymring om at udtale sig om sin egen politik, for »måske er det bare umuligt at lave et interview om udlændingepolitik, som ikke kan fordrejes, vinkles og misforstås« og »… jeg er sikker på, at det kommer til at give mig problemer«.

Jeg deler denne bekymring. Derfor ærgrer det mig også, som jeg efterfølgende informerede både Tesfaye og journalisten om, at der i artiklen netop fordrejes og vinkles ved at fremføre en usand påstand om Alternativets politik for derefter at kalde den »helt på Månen«. Alternativet og Enhedslisten, som også nævnes, bruges således som middel til at fremstille en falsk modsætning ved at tillægge partierne en politik, som de ikke har.

Det er korrekt, at vi står et andet sted end Socialdemokratiet. Ja, vel er der uenighed, men det er trods alt en helt almindelig politisk uenighed. Og den politik, som Tesfaye udlægger som Alternativets, må rigtig nok være noget, han har hørt på Månen. Julius Gorm Graakjær Grantzau, MF (ALT)

Hov, Stephanie Lose

Stephanie Lose er en stjerne, men det er forkert, hvad hun skrev i torsdags i Berlingske: »Man vil fjerne de folkevalgte regionsrådspolitikere og erstatte dem med embedsmænd og driftsbestyrelser uden demokratisk mandat.« Hun glemmer, at i stedet for de 205 regionspolitikere får vi 196 kommunalpolitikere (to fra hver kommune) i de nye sundhedsfællesskaber, som skal sikre sammenhængen i det nære sundhedsvæsen. For »hvad der ikke er svært, skal være nært«, som jeg selv formulerede det, da jeg var sundhedsminister. Bertel Haarder, MF (V)