Forsvar Danmark

Det tager år, om ikke årtier, at bygge kapaciteter op, som er sparet væk – og verdensudviklingen venter ikke på, at vi en gang i fremtiden genfinder evnen til at forsvare os. Virkeligheden er ikke en verden i fred og fordragelighed. Tværtimod.

9. juni 2016 blev dagen, hvor dansk forsvar blev vekslet til kun 27 fly. I bedste fald fine, teknologisk avancerede fly. I værste fald flyvende iPads, der først om mange år kommer til at virke. Forsvaret er vores livsforsikring. Et organ, der dagligt løser nationale og internationale opgaver, for at danskerne kan sove trygt. Politi, forsvar og beredskab er sikkerhedsfundamentet for nationalstaten Danmark. Og det fundament er regeringen sammen med blandt andet Radikale nu ved at bryde ned.

For at bevare NATOs beskyttelse af danskerne, har vi givet håndslag på at ville opfylde NATOs mål om, at medlemslandende bidrager med 2 pct. af bruttonationalproduktet på forsvaret. Og for at kunne løfte den opgave, som politikerne har sat som mål, har fagfolk i forsvaret beregnet, at Danmark skal bruge minimum 43 fly. Med den nuværende aftale baseret på et forsvarsbudget på langt under 2 pct. af BNP og et antal fly, der langt fra modsvarer fagfolks anbefalinger, vender regeringen både NATO-samarbejdet og forsvarets fagfolk ryggen.

I stedet baseres aftalen på en tvivlsom rapport fra etkonsulenthus, der har sat så urealistiske kriterier op for succesen af indkøbet, at man ikke behøver den store ledvogtereksamen for at forstå, at vi har at gøre med endnu et uigennemtænkt offentligt indkøb.

Regeringen løber fra regningen og efterlader Danmark med et stærkt amputeret forsvar, hvor hær og søværn risikerer at blive sparet ihjel. Har de siddende politikere ikke lært af historien?

Det tager år, om ikke årtier, at bygge kapaciteter op, som er sparet væk – og verdensudviklingen venter ikke på, at vi en gang i fremtiden genfinder evnen til at forsvare os. Virkeligheden er ikke en verden i fred og fordragelighed. Tværtimod. Vi skylder vores efterkommere at bevare og forsvare Danmark, ligesom vi skylder vores alliancepartnere at bidrage med vores del.

Hvis ikke vi kan forsvare vores frihed og selvstændighed, kan vi ikke forvente at bevare den.