Folkeskolens ABC

Torsdag morgen på P1 handlede bl.a. om folkeskolens rolle efter weekendens frygtelige angreb i København. Men uagtet den grumme baggrund var det svært at undgå at få både morgenkaffe, krydder og Berlingske galt i halsen under interviewet med Lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen (ABC), som forklarede, at folkeskolen, frem for at beskæftige sig med social og kulturel dannelse, nu lagde langt mere vægt på konkurrencesamfundets dyder, nemlig læsning, skrivning og regning.

Hvis det virkelig er skolelærernes holdning, at disse basale færdigheder kun har rod i et konkurrencesamfund, synes jeg ærligt talt det er på tide at sadle om og vælge både en ny formand og en ny, mere virkelighedsnær strategi. For det første er denne holdning måske netop forklaringen på, at det basale vidensniveau hos folkeskolens dimittender har været for kraftigt nedadgående i de sidste årtier. For det andet er det måske også forklaringen på den skævvridning af vores samfund, som giver en del af forklaringen på den stigmatisering, som desværre leder unge mennesker til at begå den type desperate holdninger, som var tilfældet i weekenden.

Sideløbende hermed kan vi konstatere, at den af ABC erklærede folkeskole-mission om social og kulturel dannelse er slået fejl. Anslagene mod samfundet er tværtimod eskaleret betydeligt.

Så hvis nu folkeskolen havde koncentreret sig om at give eleverne de allermest basale færdigheder, nemlig læsning, skrivning og regning FØR man begyndte at diskutere sociale og kulturelle færdigheder, havde ungdommen måske stået betydeligt bedre rustet til de udfordringer, som møder dem i takt med deres egen og samfundets udvikling.

Lad dette være folkeskolens ABC.