Folkepensionen er skrumpet i 28 år

Foto: Torben Christensen