Flere penge – flere kvindelige forskere

»Det er godt, at ministeren og Danske Universiteter adresserer behovet for, at universiteternes personalepolitik skal sikre gode og lige vilkår for ansættelse og forfremmelse af både kvindelige og mandlige forskere. Men skal indsatsen for alvor batte noget, kommer man ikke udenom at sikre flere basismidler til universiteterne.«