Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Eva Selsing kan glæde sig over, at EU endnu engang er trådt i karakter

Som abonnent på Berlingske gennem en årrække, er man ikke i tvivl om Eva Selsings mening om EU, mener Jan Poulsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Eva Selsing og EU

Som abonnent på Berlingske gennem en årrække, er man ikke i tvivl om Eva Selsings mening om EU. Senest kom den frem i en Groft sagt. Lidt synd for Selsing, at hun er født for sent. Hun oplevede ikke, at nationalstaterne i Europa trådte i karakter i 1917 og 1940.

Til gengæld kan hun glæde sig over at opleve, at stort set på 80-årsdagen for besættelsen i 1940, trådte 27 nationalstater – alle medlemmer af EU – endnu engang i karakter, da de blev enige om en stor fælles økonomisk hjælpepakke til støtte for de af coronakrisen hårdt ramte medlemslandene. Endnu et bevis på, hvor vigtig den Europæiske Union er. Ikke mindst for fredens skyld.

Jan Poulsen, Køge

Danske virksomheder knokler for at skaffe værnemidler

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund mener, at staten skal stå for produktion af værnemidler, men det er stærkt uklart, hvordan det skal ske i praksis.

Rigtig mange danske plastvirksomheder har i de seneste uger omlagt eller øget deres eksisterende produktion for at fremskaffe f.eks. håndsprit og ansigtsvisirer. De knokler i døgndrift for at imødekomme efterspørgslen på værnemidler.

HN Group i Billund kan nu producere 175.000 ansigtsvisirer om ugen – og de forventer snart at kunne tredoble antallet. Ulstrup Plast har skruet op for produktionen af udstyr til hospitaler og laboratorier samtidig med, at virksomheden også fremstiller doseringspumper til håndspritsemballage. Pack Tech i Herlev har fremskaffet 350.000 kitler til regionerne og sikret store mængder af emballage til håndsprit.

Er det Enhedslistens forslag, at disse virksomheder skal nationaliseres? Eller skal der f.eks. bygges ti statslige plastfabrikker?

I stedet for indirekte at kritisere de danske virksomheder burde Enhedslisten have fokus på at understøtte erhvervslivets aktuelle indsats for at afhjælpe manglen på værnemidler til det hårdtarbejdende sundhedspersonale i frontlinjen.

På lidt længere sigt er det relevant at diskutere, hvordan vi som samfund sikrer, at vi ikke ender i samme situation. Et stort reservelager af værnemidler kan – såfremt sundhedsmyndighederne vurderer det – være en af flere mulige veje frem.

I den sammenhæng vil det være naturligt at bygge videre på den produktion, som det private erhvervsliv har igangsat frem for at følge Enhedslistens forslag om statslig produktion.

Thomas Drustrup, adm. direktør i brancheforeningen Plastindustrien.

Aktieudbytte

Hvis det ved lov bliver vedtaget, at danske firmaer ikke må udbetale udbytte til deres aktionærer, kan det åbne for en langt mere målrettet investering i udenlandske aktier, der fortsat må udbetale udbytte til danske aktionærer.

Følgen kan blive en mere målrettet efterspørgsel på udenlandske aktier.

Danske aktier vil derfor blive mindre efterspurgte og sandsynligvis mindre værd.

Hans Ulrik Paulsen, Lyngby

Sundhedsmyndighederne skal også bidrage

På sin hjemmeside skitserer Statens Serum Institut 8. april de matematiske modeller, man anvender. Meget fornuftigt tager de en lang række forbehold, f.eks. for størrelsen af mørketallet. Derefter regner de på, hvordan forskellige ændringer påvirker smittetrykket.

Pudsigt nok regner de dog slet ikke på, hvordan sundhedsmyndighedernes egne strategier kan påvirke trykket. Specielt er der totalt fravær af beregninger for, hvordan opsporing, isolation og information kan hjælpe med at sænke trykket.

Men alle bidrag hjælper selvfølgelig til at genåbne samfundet.

Så kære myndigheder: Jeg ved godt, at I blev ramt af et kølleslag i starten af marts, da antallet af positive tests pludselig steg til det 15-dobbelte over tre dage. Det må have smadret enhver forhåbning om at kunne inddæmme smitten. Men kom nu tilbage i kampen.

Vi er faktisk en del, der gør os store anstrengelser for at minimere smitten, og så kan det ikke nytte, at myndighederne øjensynlig helt har opgivet at forfølge en strategi, som ellers har et tydeligt og positivt aftryk på smittetrykket. Kom i gang. I har også jeres del af ansvaret for borgernes velfærd og for at få gang i økonomien.

Anders Gammelgaard, Højbjerg