Et råb om hjælp

Dygtige lægers og sygeplejerskers indsats forstyrres og kompliceres af, at der gennem årene spares på servicepersonale, der bl.a. kan løfte en vigtig opgave som ernæring.

Læs mere
Fold sammen

Behandlingsfejl koster årligt mellem 1.200 og 3.000 danske patienter livet, fremgår det af Berlingske. Utilsigtede hændelser indrapporteres dagligt fra hospitalerne. Sundhedsminister Sophie Løhde påpeger i sin kommentar, at »danskerne selvfølgelig ikke skal frygte, at der sker alvorlige fejl, som i yderste konsekvens kan være skyld i dødsfald«. Her kommer et indspark fra en praktiker, som dagligt færdes som klinisk diætistpå sengeafsnittene på Rigshospitalet.

Politikere og beslutningstagere skulle for en stund bevæge sig væk fra udvalgsmøder og tage på besøg på hospitalsgangene for at få syn for sagn omkring faktuelle forhold. Dygtige lægers og sygeplejerskers indsats forstyrres og kompliceres af, at der gennem årene spares på servicepersonale, der bl.a. kan løfte en vigtig opgave som ernæring. Sygeplejersker skal midt i stuegang servere mad til patienterne, varme ekstra mad i mikroovnen, assistere patienter med at spise, sørge for bestilling af kølevarer, diæter mv. De vigtige mellemmåltider er tilgængelige i køkkenet men bliver ikke serveret på grund af manglende tid. Tid, der skal bruges til nødvendig medicinering, dokumentation, tværfaglig koordinering af behandlingen og koordinering af udskrivelsesforløb med kommunen. Resultatet er, at patienterne ikke får en systematisk ernæringsmæssig behandling, hvilket komplicerer og forlænger indlæggelsesforløbet.

Lad os få servicemedarbejderne tilbage på hospitalerne, så patienterne kan få den mad, de har brug for. Vi skal sikre en optimal arbejdsfordeling, så alle gør det, de er bedst til. Det mindsker risikoen for behandlingsfejl og utilsigtede hændelser, når sygeplejerskerne i samarbejde med lægen har tid og ro til at koncentrere sig om at udføre behandlingen af patienterne. Koster det penge at få flere servicemedarbejdere på hospitalerne? Ja, men mindre end udgifterne til ekstra sengedage relateret til utilstrækkelig ernæring og ikke mindst de høje samfundsmæssige og personlige omkostninger ved utilsigtede hændelser. Denne løsning betyder samtidig, at vi får flere lavt uddannede fra overførselsindkomst over i servicejobs på hospitalerne, hvor betydningen af den enkeltes indsats har kolossal betydning for syge menneskers livskvalitet. Løsningen er ligefor og kræver ikke nedsættelse af udvalg. Jeg giver gerne en kop kaffe og bidrager med yderligere inspiration – helt gratis.