Et nyt kapitel for museerne

Statens Museum for Kunst i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Berlingskes leder 19/9 efterlyser større tillid til museerne. Hvilket belæg er der for at postulere, at den ikke er til stede? Det skorter ikke på politisk tillid til museerne. De klarer sig godt og har gode besøgstal ifølge den nationale brugerundersøgelse. Fra politisk side har vi valgt at lytte til museernes ønske om at rydde op i en knopskudt og historisk betinget tilskudsstruktur, så vi kan få råderum til nye initiativer. Det arbejde er sat i gang, og jeg kan garantere, at det ikke kommer til at medføre flere »ministerielle systemer« eller »kontorer«, der overvåger området, som lederskribenten antyder. Tværtimod.

To små visionsgrupper ser lige nu på opgavefordelingen og tilskudssystemet, og hele branchen er inviteret til at levere input. Visionsgrupperne afleverer deres forslag til december, hvor der så er deadline for yderligere indspil. Vi skal gentænke samspillet mellem staten og kommuner, samfinansiering og spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe mere gennemskuelighed og rum til nye tiltag. Forslagene vil blive diskuteret på en konference til januar, hvor museumsledere, bestyrelsesformænd og politikere deltager. Herefter vil der, hvis der er basis for det, komme et politisk reformudspil og efterfølgende forhandling og beslutning.

Det er ikke første gang, at forsøget er gjort, og måske falder det hele til jorden. Men forsøget skal gøres. Jeg håber, der bliver plads til mere nytænkning og flere nye initiativer på museumsområdet i fremtiden. Det skylder vi borgerne. Og museerne. Og så kan lederskribenten hos Berlingske forhåbentlig finde smilet frem igen.