Et knæfald for Mexicos præsident

Som en gruppe af danske og mexicanske borgere bosiddende i Danmark vil vi udtrykke vores uenighed i, at den danske stat modtager en præsident, som er direkte involveret i sager om korruption, og hvis regeringsperiode har ført til et alarmerende antal af forsvundne og omkomne mennesker i Mexico

I denne uge modtager dronning Margrethe og den danske regering Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto. Det sker trods et utal af korruptionssager og impunitetet begået af den mexicanske regering, samt systematiske krænkelser af menneskerettighederne.

Dette omfatter massakrer begået af hær og politi, samt tvungne forsvindinger – herunder af 43 studerende i Ayotzinapa, som var i myndighedernes varetægt. Samtidig er adskillige politikere og journalister blevet myrdet eller bortført de seneste år – eller truet til tavshed. Dertil påvirker den voldsomme stigning i organiseret kriminalitet de fleste mexicaneres tilværelse. Det er alarmerende, at økonomiske interesser mellem Danmark og Mexico vægtes højere end en kritisk stillingtagen til de alvorlige begivenheder i Mexico.

Den danske stats kommercielle interesser står også i skarp kontrast til The Nordic Chamber of Mexico-aftalen fra 2010, der både skal skabe handelsmuligheder, fremme bæredygtighed, gennemsigtighed, demokrati og nultolerance over for korruption.

Som en gruppe af danske og mexicanske borgere bosiddende i Danmark vil vi udtrykke vores uenighed i, at den danske stat modtager en præsident, som er direkte involveret i sager om korruption, og hvis regeringsperiode har ført til et alarmerende antal af forsvundne og omkomne mennesker i Mexico. Vores hovedinteresse er, at det danske samfund bliver bekendt med, og anerkender den kritisable situation, som Mexico befinder sig i.

Vi håber, at det danske samfund vil tage afstand fra, at Dansk Industri og regeringen gør knæfald for den mexicanske regering for at øge samhandlen med Mexico. Vi vil opfordre den danske regering til at tage afstand fra den korruption og de krænkelser af menneskerettighederne, der foregår med den mexicanske regerings indblanding. Og vi vil opfordre den danske regering til, inden en handelsaftale indgås, at forlange, at den mexicanske regering skal tage sig af samfundets mange problemer og tage sit ansvar alvorligt, fremfor at føre politik for egen vinding. Kun på den baggrund kan man indgå sunde handelsaftaler til gavn for både Danmark og Mexico.