Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Er Rasmus Stoklund demokrat?

»Flertalsdiktatur er uforeneligt med menneskerettigheder og demokrati. Er Stoklund mon demokrat?« spørger Morten Sestoft. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, stiller sig uforstående over for flere skoleforeningers afstandtagen fra at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus, fordi »otte ud af ti danskere« bakker op om en sådan hjemsendelse. Hvad ville Stoklund sige, hvis flertallet ønskede en befolkningsgruppe aflivet? Flertalsdiktatur er uforeneligt med menneskerettigheder og demokrati. Er Stoklund mon demokrat?

Morten Sestoft, København

Vildfarelser om sexisme i sproget

Esben Skytte Christensen, Holstebro, går i et læserbrev 28. april i rette med min kommentar om sexisme i sproget.

Mit forslag om at anvende »hun«, når vi i 3. person taler om en person, hvis køn ikke er defineret af sammenhængen, var ment som en provokation. Det fungerede heldigvis.

Men for at skære det ud I pap, så er mit ærinde IKKE at genindføre køn i for eksempel betegnelsen professorinde eller lærerinde. Det er jo sexistisk.

Oprindeligt havde de Indoeuropæiske sprog, og dermed også latin og urnordisk tre køn – hankøn, hunkøn og intetkøn, lige som vi kender det på tysk. Heldigvis har vi på dansk ligesom svenskere, norskere og hollændere slået hankøn og hunkøn sammen i det vi kalder fælleskøn. Ganske vist er/var der forskel på måden at anvende intet- og fælleskøn på i Vestjylland (og dermed i Holstebro) og i resten af Danmark, men det har ingen betydning for mine argumenter. Men måske for Esben Skyttes holdning?

Mit hovedpointe er, at vi skal undlade kønsbestemmelse. Der er ingen grund til at skrive nordmand eller nordkvinde. Vi kan lige så godt kalde Erna Solberg for norsker. Når man har sagt det hundrede gange, så virker det faktisk meget naturligt! Prøv selv, hvis det ikke er for stor en udfordring.

Niels Bjørn-Andersen, Espergærde

Useriøs opposition

Jeg var ved at tabe underkæben, da det forleden gik op for mig, at Venstre og resten af oppositionen støtter et primitivt borgerforslag om at stille Mette Frederiksen for Rigsretten på baggrund af minksagen.

En grundig undersøgelse af minksagen er absolut på sin plads, og der er netop blevet nedsat en granskningskommission, der ifølge kommissoriet skal »foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar«.

Oppositionens overilede støtte til en rigsretssag er udtryk for en plat populisme og en mangel på seriøsitet, der på ingen måde klæder vores folkestyre eller styrker tilliden til vores politikere.

Kamilla Kvam, Store Heddinge

Stakkels Simon Kollerup

Nu skal vores stakkels erhvervsminister atter trækkes gennem mediemøllen, der klandrer ham for uvidenhed i relation til spørgsmålet om bankernes indførelse af negative renter på indestående, og hvorfor Danske Banks 3,1 milliarder kroner i overskud ikke er udtryk for grådighed.

Simon Kollerup udtaler sig på baggrund af sin store erhvervserfaring, først som omviser af de Kongelige Repræsentationslokaler i 2007/2008 – dernæst som studentermedhjælper i Udenrigsministeriet samtidig med, at han var pressesekretær for Socialdemokratiet – og sidst men ikke mindst som konsulent for tidligere overborgmester Frank Jensen fra 2010 til 2011.

Så erhvervsministeren, der er cand.scient.pol., er velkvalificeret og ved godt, hvad han taler om. Eller gør han?

Allan Andersen, Gilleleje

Varetagelse af børnenes interesser

Det fremgår af debatten om mødre og børn i syriske lejre, at mødrene har en interesse i at holde børnene tilbage som gidsler for selv at opnå fordele. Hvis mødrene kommer til Danmark vil de med stor sandsynlighed blive langvarigt adskilt fra børnene, som følge af den straf, som de må forvente.

Desuden vil det være i børnenes interesse, at der indledes en sag om tvangsfjernelse, så de kan komme over i en tryg familie enten i pleje eller i adoption. I så fald vil en moders fortsatte indflydelse på hendes barn være problematisk.

Børnenes interesse er således langt fra sammenfaldende med mødrenes, derfor kan samme advokat ikke repræsentere begge parter.

Torsten Blichert, Birkerød