Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Er det virkelig det, vi vil på klimaområdet?

Presset på danske motorveje skal muligvis lettes ved etablering af Ring 5. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nanna Kreutzmann

Politikerne mangler handlekraft i klimadebatten. Alle udtaler nogle luftige klima-ord, men reelt er der ingen politisk dagsorden, planer eller visioner om, hvordan vi kan indrette os mere bæredygtigt i fremtiden. Danmark er et lille land, og det skulle jo ikke være svært at kigge sig lidt omkring i verden og drage nytte af de mest effektive løsninger og nye muligheder. Hvordan skaber vi samfundsmæssigt løsninger, som udnytter vores ressourcer bedre?

På trafikområdet er det en daglig udfordring for mange danskere at bevæge sig sikkert og hurtigt fra A til B. Fredag 10. maj blev det offentliggjort, at antallet af biler i Danmark er steget med 60.000 på et år. I løbet af det samme år har der endnu ikke kørt et eneste tog på den nyanlagte banestrækning fra København til Ringsted. Der er anlagt endnu mere ny motorvej, men vi har aldrig siddet længere tid uvirksomme i vores biler, og det har aldrig været dyrere at benytte offentlig transport.

På det østlige Sjælland kører debatten om Ring 5. Det er et ca. 60 km langt motorvejsprojekt, der i en bue vest for København, skal løbe fra Helsingborg til Køge. Motorvejen skal skære sig gennem nogle af de få større naturområder og sammenhængende åbne landskaber omkring Storkøbenhavn. Argumentet for motorvejen er, at den er nødvendig for at afvikle den fremtidige øgede biltrafik omkring København. Den overnationale plan er at skabe en sammenhængende vejforbindelse mellem Sverige og Tyskland via Sjælland. Der er igangværende forundersøgelser af delprojekt Ring Syd og af en bro/tunnelforbindelse Helsingør-Helsingborg. I syd er Femern-forbindelsen til Tyskland skudt i gang. Dermed bliver Sjælland en transportkorridor for Sveriges enorme industrielle tungtrafik, som i dag hovedsagelig sejles. Med en fuldt færdig Ring 5 motorvej vil sjællænderne i 60-70 landsbyer og lokalsamfund få fornøjelsen af store mængder tung trafik, som vi kender det fra Tyskland.

Er det det, vi vil – eller er det det, der sker, fordi vi ikke kan finde på noget bedre? Vi har jo kun de politikere, som vi stemmer ind, og ingen har åbenbart evner og mod til at tænke bæredygtige løsninger for fremtiden. Birgitte Nymann, Nimtofte