Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

En undskyldning til Godhavnsdrengene vil være et vægtigt dansk bidrag til fremme af FNs torturkonvention

»Som andre ubehandlede torturoverlevere fik Godhavnsdrengene følgetilstandene af tortur at mærke: angst, søvnbesvær, følelsen af at være uretfærdigt behandlet og mindreværdige mennesker. Først mange år efter fik de det fornødne mod til at stå frem og protestere samt kræve retfærdighed og oprejsning,« skriver Inge Genefke og Tue Magnussen, Antitortur Støttefonden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Det er flot, at statsminister Mette Frederiksen allerede 13. august vil gøre alvor af sin yderst glædelige udmelding fra Folkemødet om, at hun som statsminister som det første vil give Godhavnsdrengene en undskyldning.

Mette Frederiksen har rigtigt fastslået, at mishandlingen på det nordsjællandske børnehjem var en forbrydelse, der allerede var forbudt, da den fandt sted. Det er vigtigt at understrege, at det drejer sig om en undskyldning for tortur, en forbrydelse uden forældelsesfrist.

FNs konvention mod tortur slår fast, at det er tortur, når der er tale om, at en stærk fysisk eller psykisk smerte påføres forsætligt som led i en straf og af offentlige myndigheder. Med konventionens ord er det fastslået, at mishandlingen på Godhavn fra 1946 til 1976 er tortur. Med sin underskrift på FNs konvention mod tortur er regeringen forpligtet til at give oprejsning til torturofre.

Som andre ubehandlede torturoverlevere fik Godhavnsdrengene følgetilstandene af tortur at mærke: angst, søvnbesvær, følelsen af at være uretfærdigt behandlet og mindreværdige mennesker. Først mange år efter fik de det fornødne mod til at stå frem og protestere samt kræve retfærdighed og oprejsning.

Inge Genefke og Tue Magnussen, Antitortur Støttefonden

»Siden blev Godhavnsdrengene gentagne gange mødt med enten tavshed eller ligefrem afvisning af skiftende danske regeringer. Man afviste at give en undskyldning samtidig med, at Danmark internationalt påberåbte sig at være foregangsland i arbejdet mod tortur.«


Siden blev Godhavnsdrengene gentagne gange mødt med enten tavshed eller ligefrem afvisning af skiftende danske regeringer. Man afviste at give en undskyldning samtidig med, at Danmark internationalt påberåbte sig at være foregangsland i arbejdet mod tortur.

At feje for egen dør gennem en undskyldning til Godhavnsdrengene vil samtidig være et vægtigt dansk bidrag til fremme af FNs konvention mod tortur og måske et første bidrag til en dansk handlingsplan i arbejdet mod tortur.

En handlingsplan mod tortur, der dels inkorporerer FNs konvention mod tortur i dansk lov, og som dels gennem en gennedsættelse af Irak-kommissionen sætter fokus på dansk medansvar for tortur af krigsfanger. En handlingsplan mod tortur skal også skabe bedre forhold for flygtninge, herunder mange traumatiserede torturofre, ved at Danmark igen modtager FN-kvoteflygtninge og ruller det såkaldte paradigmeskift i flygtningepolitikken tilbage.

En handlingsplan mod tortur vil igen kunne gøre Danmark til et foregangsland i arbejdet mod tortur.

Af læge, dr. med. Inge Genefke og cand.mag. Tue Magnussen, Antitortur Støttefonden