En snigende portoforhøjelse

I ly af Brexit, EU og EM kommer Post Nord med endnu en portoforhøjelse - samtidig introduceres "quick-brevet".

Mens mange har været optaget af Storbritannien og EU, fodbold og sommerferieplaner, sniger der sig en lukket kuvert fra Post Nord ind i postkassen, en afsender som man ikke med det samme identificerer at skulle repræsentere Post Danmark. Med overskriften i det indlagte brev står der ganske vist: »Post Danmark ændrer brevene.« Har man så taget brillerne på for at læse nyhederne om brevene, så går det op for én, at det drejer sig om, at Post Danmark ændrer brevtaksterne (igen): Med en lille halv måneds varsel, skal man fra 1. juli 2016 betale kr. 27,- for et såkaldt »quickbrev« maks. 100 gr. Ellers kr. 8,- for et b-brev.

Inden vi har gjort os fortrolig med den digitale medieverden, ville jeg med en tydelig overskrift og med en passende tidsvarsel have kundgjort: »Post Danmark/Post Nord ændrer brevtaksten fra 1. juli 2016.«