Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

En »Godhavns-sag« på Frederiksberg?

Jeanette Strauss råber af Frederiksbergs byråd. Hun fik i 2014 fjernet sin datter af Frederiksberg Kommune. Da datteren Frida fyldte 18 år lagde hun sag an mod Frederiksberg Kommune og i maj kendte Frederiksberg tvangsfjernelsen ulovlig og tildelte Frida Strauss en erstatning på 50.000 kr. I de fem år, der er gået, er Jeanettes liv faldet fra hinanden. Hun har i dag to psykiske diagnoser og er på førtidspension. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Berlingske har intensivt dækket sagerne om ulovlig sagsbehandling i Familieafdelingen. Det er også kommet for en dag, at rodet og den manglende lovmedholdighed i sagerne på det ellers »effektivt« drevne Frederiksberg rent faktisk har medført, at mennesker er kommet i klemme i systemet.

Der arbejdes nu intensivt med en genopretningsplan for hele afdelingen, men spørgsmålet rejser sig også: hvad med de gamle sager?

Derfor har Socialdemokratiet flere gange rejst netop dette spørgsmål, for vi har den grundindstilling til tingene, at hvis man har en begrundet mistanke om, at der er begået fejl i fortiden, må vi i nutiden undersøge det og rette op, hvis muligt, så vi bedre kan lære af det i fremtiden og undgå gentagelser.

Efter Socialdemokratiets spørgsmål blev KL bedt om at vurdere, om Frederiksberg Kommune kan tage de gamle sager op til vurdering med henblik på evt. at give erstatning, hvis der er basis for det. Det højst overraskende svar på denne forespørgsel var: det må Frederiksberg slet ikke!

I denne avis har flere juridiske eksperter da også sået tvivl om netop denne konklusion og sagt, at selvfølgelig må en kommune vælge at gøre en skade god igen. Alt andet skriger da også til himlen.

Noget af det første statsministeren gjorde, efter hun var tiltrådt, var – stik imod juristernes anbefalinger – at give Godhavns-drengene en undskyldning for de massive misbrug og misrøgt, der skete i 1930-60erne på bl.a. Børnehjemmet Godhavn. Statsministeren gjorde det ifølge eget udsagn, fordi det var det rigtige at gøre – moralsk såvel som menneskeligt. Os bekendt har det da i øvrigt heller ikke medført nogle erstatningssøgsmål i øvrigt, og hvis det havde, er det kun rimeligt, at man får erstatning, hvis man har ret til det.

Vi i Socialdemokratiet på Frederiksberg har det på samme måde med de gamle familieafdelingssager på Frederiksberg. De må tages op på ny og revurderes, og hvis der er basis for det, må der gives erstatning. Det er det moralsk rigtige at gøre. Det er det menneskeligt rigtige at gøre. Og hvis det skulle være ulovligt, så er der noget helt, helt galt med loven!

Michael Vindfeldt, 2. viceborgmester og Sine Heltberg, politisk ordfører (begge S, Frederiksberg)