Dueplage i byen

Læs mere
Fold sammen

Der bliver fodret fugle og rotter i et forbløffende omfang i København, og skadevirkningerne er store. Almindeligt svineri, ødelagt murværk og tage, ætsede og tilstoppede nedløbsrør og tagrender, skadede monumenter og statuer foruden alle de ubehagelige parasitter, bakterier og vira, som spredes: duemider, fuglelopper, papegøjesyge, salmonella, campylobacter m.fl. Hvis duerne har indtaget en bygning, ved f.eks. at slå sig ned på et loft, er det en bekostelig affære at slippe af med dem og deres efterladenskaber. I Torvehallerne i København kan duerne lide at slå sig ned på tagspærene og fordele deres klatter over fødevarestandene.

Efter store oversvømmelser i København er der opstandelse over den farlige weilske syge (leptospirose), der findes i rottepis. Nu leger små børn i parkerne, hvor rotterne pisser om natten. Hulgårds Plads i Nordvest er f.eks. en lille park, som deles af børn fra flere børneinstitutioner og mange hundrede rotter og duer.

Man kan daglig se folk tømme store affaldssække med alskens former for brød med eller uden tilbehør i byens grønne områder. De er ikke længere grønne, hvor duer, krager, måger, alliker og rotter tramper rundt. Mængderne og typerne af brød ligger uden for, hvad søde gamle damer og børn må antages at have til rådighed, f.eks. den halve kubikmeter pølsebrød, der forleden lå på en tomt ved Nørrebro Station eller de ca. 100 pandekager med fyld, der lå på Hulgårds Plads. Er det ren dyrevenlighed, eller er det bagerier og andre fødevareforretninger, der reducerer udgifterne til renovation ved at slippe af med affald på denne måde?

De fleste boligforeninger forbyder fodring af fugle på deres område og i en bekendtgørelse fra Miljøministeriet står der, at »ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.« I flere italienske byer er der bødestraf for fodring af vilde fugle. Lad os få noget lignende i København og de andre plagede byer. Eller måske i første omgang bare nogle skilte , der fortæller, at det er forbudt.