Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

DR bruger en velkendt strategi i spareplan

Foto: Mads Claus Rasmussen

Stats-TV i beskidt dødsspiral

Utaknemlige, flommefede og venstreorienterede Danmarks Radio lider fortsat af Washington Monument-syndromet, præcis som i sagaen om underholdningsorkesteret for fem år siden:

Besparelser skal igen ramme de mest populære programmer for at påvirke befolkningen til at mene, at flere skattekroner bør gå til stats-TV.

Besparelsesbeslutningerne træffes helt åbenlyst omvendt i den offentlige sektor end i den private, hvor man naturligvis ville spare der, hvor det gør mindst ondt.

Krævementaliteten, som udvikler sig i ethvert hjørne af den offentlige sektor, skal ende med at blive sidstnævntes endeligt, fordi:

1. Alle kan let gennemskue den gammelkendte strategi.

2. Interessen daler som følge af de strategisk udvalgte kvalitetsforringelser.

3. Befolkningen mister tillid til ledelsens dømmekraft og objektivitet. Morten Kornbech Larsen, Holte

Skjult statsstøtte

I Berlingske søndag 17.11 berettes det, at miljøministeren hyrer to fiskere med jagttegn for at regulere sælbestanden omkring Bornholm. Der må skydes 40 sæler over to måneder i 2020. Prisen er 200.000 kr. Det vil sige, at hver sæl koster 5.000 at aflive, og det betyder også, at de to fiskere får hver 50.000 om måneden for at udføre jobbet.

Enten må der have sneget sig en fejl ind i meldingen, som stammer fra Ritzau, og ellers må der jo være tale om skjult statsstøtte til udvagte bornholmske fiskere.
Svar udbedes, fru minister. Regnar Buch, Hørsholm

Men's Day i hovedstaden

Feministen Mette Oxholm efterlyste forleden mændene i ligestillingskampen. Jeg vil gerne melde mig som en af dem, der kæmper for ligestilling.

Siden jeg blev politisk aktiv i Dansk Sygeplejeråd, var jeg en smule misundelig over, at kvinderne havde 8. marts, hvor de kunne gøre status på deres kamp for ligestilling. Jeg savnede en tilsvarende dag, hvor jeg kunne debattere de ligestillingsproblematikker, som mænd kæmper med. Derfor blev jeg glædeligt overrasket over, at den faktisk eksisterede, da jeg 19. november 2016 læste i Berlingske om International Men’s Day.

Dansk Sygeplejeråd har fem kredse, hvor Kreds Hovedstaden indtil videre er den eneste, som markerer mændenes dag. Sidste år var første gang, vi havde et arrangement. Der var fokus på selvmord og selvmordsforebyggelse, fordi mænd har en overrepræsentation i statistikkerne her. Dette års tema er socialt udsatte mænds møde med sundhedsvæsenet, da 80 pct. af alle hjemløse er mænd.

Der er interesse for arrangementet fra både kvindelige og mandlige medlemmer af DSR. Lige nu er der venteliste for deltagelse. Jeg tror, at den store tilslutning skyldes temaerne, der optager os som faggruppe.

Så der er mænd, som deltager i ligestillingsdebatten, Mette Oxholm. Leif Nielsen, sygeplejerske og bestyrelsesmedlem i DSR Kreds Hovedstaden

Væk med tossede afgifter

Miljøminister Lea Wermelin (S) er kommet med et forslag om at ville indføre pant på dåser, der sælges i tyske grænsebutikker. Hun fremsætter forslaget – jf. artikel, »Pantfrie dåser ender i naturen: Miljøministeren vil lægge pres på Tyskland, fordi for mange dåser ender i naturen«, hvor det belyses, at ni ud af ti af de dåser, der ender i naturen, er uden pant, dvs. købt udenfor Danmark.

Jeg mener, at andre tiltag bør tages i betragtning som modspil til den fortsatte regelstyring, der ligger bag forslaget. Det kunne eksempelvis være fornuftige liberale metoder som at foretage nedjusteringer af det skyhøje skatte-, moms- og afgiftsniveau, vi desværre har i Danmark – hvilket er det næsthøjeste forbrugsbeskatningsniveau i EU, ifølge analyse fra DE. Hvis man valgte at nedsætte beskatningsniveau på varer, som handles ved grænsen, vil det have den effekt, at flere danskere begyndte at handle mere indenfor Danmarks grænser, hvor vi allerede har et pantsystem, som ministeren efterspørger. Det ville være en langt mere rationel måde at løse en udfordring, som vi alle er enige om, skal løses.

For hvis man evner at åbne en økonomibog på niveau med f.eks. en pixibog vil man straks finde ud af, at afgifter er adfærdsregulerende. Og i det her tilfælde på en sådan måde, at danskerne vælger at købe deres varer i andre lande – specielt Tyskland. Det vil sige, at staten taber provenu – og Dansk Erhverv skønner, at tabet ligger på omkring 3,5 mia. kr.

Jeg forstår ikke, at ministeren ikke i stedet for at ville indføre stadigt flere regler åbner øjnene for at afskaffe punktafgifter og nedsætte momsen. Det vil helt åbenlyst være et opgør med en stor del af den grænsehandel, der i øjeblikket finder sted, provenutabet vil være mindre, og så vil det løse ministerens udfordring i forhold til for mange dåser, som ender i naturen. Win-Win og Win. Frederik Kamper, Maribo