Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Det vil være arkitektonisk barbari at opføre et højhus 200 meter fra Rådhustårnet

Respektløst med et højhus 200 m fra Rådhustårnet

Det for nyligt fremsatte forslag om at opføre et højhus i Tivoli kun 200 meter fra Rådhustårnet bør afvises som det rene byplan-arkitektoniske barbari. Et nyt »tykt« højhus på højde med SAS-hotellet så tæt på Rådhuspladsens tre karakteristiske slanke tårne vil kun bidrage til ødelæggelsen af den indre bys klassiske skyline.

Ville italienerne måske tillade opførelse af et højhus tæt på Rådhuspladsen i Siena (som var forbilledet for Rådhuspladsen i København)?

København skal fastholde principperne om ikke at bygge højt i og omkring den indre by så den ikke visuelt kvæles i en kakofoni af »ikoniske, stjerne-arkitektoniske« højhuse der uundgåeligt vil total-tryne den gamle bys mere menneskelige dimensioner.

Vores gamle smukke og interessante bymiljøer vil i sagens natur udgøre en stadig mindre brøkdel af den samlede bygningsmasse og er alene af den grund i den grad værd at passe på.

Kai Thaarslund, trafik- og byplanlægger, Snekkersten

Er København en ren by?

København dumper som ren by ifølge den officielle måling af københavnernes tilfredshed med omfanget af affald i byens gader. I målingen ligger København langt fra ambitionen om, at to tredjedele af københavnerne i 2025 oplever København som en ren by. I 2018 oplevede kun 29 pct. af de adspurgte københavnere byen som ren. Det stillede Teknik- og Miljøforvaltningen sig ikke tilfreds med, og forvaltningen spurgte derfor også en ny – og mindre – gruppe københavnere om deres tilfredshed med affaldsmængderne i gaderne. Og trylle, trylle, så svarede 62 pct., at de var tilfredse med renholdelsen af byen.

I en tid, hvor forvaltningen i den grad mangler penge, er det tankevækkende, at man har fundet ressourcer til at gennemføre to undersøgelser af det samme spørgsmål. Det undrer også, at forskellen i tilfredsheden er så stor. Det er en kendt sag, at som man spørger, får man svar. Når man ikke er tilfreds med det første svar, kan man jo spørge en anden målgruppe på en anden måde. Før eller siden får man vel de svar, man håber på.

Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester (V) og gruppeformand Flemming Steen Munch (V), Københavns Borgerrepræsentation

Tak til den tyske kaptajn

Redningsskibet Sea Watch 3 er tilbageholdt i en italiensk havn og skibets kaptajn, Carola Rackete, har kortvarigt været varetægtsfængslet. »Forbrydelsen« består angiveligt i, at skibet har samlet nødlidende mennesker op i internationalt farvand.

Uhyggeligt mange mennesker er i de senere år druknet i Middelhavet. Sea Watch drejer sig om frivillige, der ikke har ønsket at stå på sidelinjen, mens mennesker omkommer. Det her drejer sig ikke om en forbrydelse, men om en prisværdig humanitær indsats. Den tyske kvindelige kaptajn burde roses fremfor at risikere straf.

Baggrundstæppet er en helt utilstrækkelig EU-politik på dette område. Der mangler en massiv EU-indsats for at samle de nødlidende op. De bør selvsagt bringes tilbage til de lande, hvor de kommer fra, hvis de er migranter, eller deres sag undersøges, hvis de er flygtninge. Begge dele bør ske under ordnede humanitære forhold, ikke under de stærkt kritisable tilstande, som aktuelt eksisterer i det kaotiske Libyen. Det er på tide at EU lægger kursen om, hvor medmenneskelighed bliver det afgørende.

Viggo Fischer, tidl. MF, Hvidovre

Regeringen tredobler indkøb af konsulenttjenester

Vor nye statsminister har forstået det hele. Godt for hende. Hun siger, at hun vil nedsætte statens forbrug af eksterne konsulenter. Fint, men samtidig tredobler hun sit eget forbrug af eksterne konsulenter ved at ansætte tre nye særlige rådgivere i sit eget ministerium. Hun har dermed fået staten til at betale for sine tre meget særlige konsulenter, der tidligere var ansat i partiet og betalt af hendes egen partikasse. Smart med en sådan skattebetalt styrkelse af et nyt politisk sekretariat.  Hun har forstået det. Statskassen, vore skattekroner, er hendes til at forvalte som hun finder for godt og til helvede med valgløfter osv.

Preben O. Nilsson, København