Det såkaldt europæiske projekt

Hvis Bruxelles etc. tror, at deres nedladenhed, deres presseopbakkede pres for, at det skal være »nu«, så tolker de den stigende anti-EU-folkestemning ganske forkert og den lille respekt, man måtte have haft for Kommissionens formand og EU, vil pist forsvinde.

Én ting er, at Storbritannien nu er i færd med at udmelde sig af det såkaldte europæiske projekt. Det hed tidligere EF, så EØS, så EU og nu åbenbart Det Europæiske Projekt. Eller som Juncker & Co. egentlig siger, Europas Forenede Stater.

En anden ting er den arrogance, den nedladenhed, den hovskisnovski-attitude, som de folkevalgte herrer og damer i Kommissionen og Parlamentet udviser over for den britiske beslutning. UK er jo fortsat medlem indtil de indgiver deres formelle udmeldelsesbrev og dermed aktiverer artikel-50-processen. Man må da for Søren selv bestemme, hvornår man kommer portoen på brevet. Disse folks arrogance og nedladenhed er totalt upassende. Vi, ja, undskyld de, burde i stedet kigge sig selv en ekstra gang i spejlet og tænke over, hvad de egentlig har gang i. Og ikke mindst lade tankerne gå tilbage til hvem det var, der sammen med USA reddede vort skind i både Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig fra en diktatorisk enstats europæisk nation.

Hvis Bruxelles etc. tror, at deres nedladenhed, deres presseopbakkede pres for, at det skal være »nu«, så tolker de den stigende anti-EU-folkestemning ganske forkert og den lille respekt, man måtte have haft for Kommissionens formand og EU, vil pist forsvinde. Hvorfor kan/vil de ikke forstå, at en del af borgerne i EU synes, at det er nok med det indre marked og yderligere integration imod de forenede europæiske stater ikke har gang på jord blandt 30-40 pct. af den europæiske befolkning?

Ærede hr. Juncker & Co. I burde skamme jer, hvis I ikke vil forstå grunden til, at Storbritannien melder sig ud, og hvorfor I ikke vil erkende, at EU snarest bør drejes imod en frivillig koalition af selvstændige nationalstater med et fungerende indre marked og dermed slut.