Det halter med infrastrukturen

Hvis der er politisk vilje til det kan åbningen af en privatfinansieret fremtidssikret østlig ringvej/havnetunnel finde sted grundlovsdag 2025.

Bilkøerne bliver længere og længere. Politikerne har stadig ikke taget initiativ til at få vedtaget en privatfinansieret langsgående havnetunnel i København, der kan lede trafikken uden om bykernen. 21. marts 2013 blev et flertal i Folketingets Transportudvalg enige om at fravælge den langsgående havnetunnel og arbejde videre med linjeføring B4 for den østlige ringvej med en boret tunnel fra Nordhavnen til Refshaleøen og derfra videre over Kløvermarken, Amagerbro og Islands Brygge (over Amager Fælled) frem til udfletningen ved Sjællandsbroen.

Transportministeren har 11. februar 2016 foreslået overborgmester Frank Jensen og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S at gennemføre en egentlig forundersøgelse af en havnetunnel i København 2016-2018, med ham for bordenden, der viser potentialet i projektet. Prisen på 25-30 mio. kr. foreslår Transportministeren fordelt med en tredjedel til hver. Københavnertunnelen ApS er de eneste der har udarbejdet et OPP-Projektforslag til en østlig ringvej/tunnel om København, se www.kobenhavnertunnelen.dk

Da der endnu ikke har kunnet skaffes politisk flertal i Folketinget for forslaget, har jeg bedt Liberal Alliance i Transport- og Bygningsudvalget om at foreslå at dette OPP-Projektforslag skal indgå i forundersøgelsen. Det vil betyde, at anlægsloven om en privatfinansieret østlig ringvej/havnetunnel i København, miljøsikret med 95-98 pct. rensning af partikler og kvælstofforbindelser, inklusive en 5,8 km boret tunnel til Hillerødmotorvejen, som skaber en 26,5 hektar grøn kile/park gennem det centrale København med 1,5 mia. kr. i årlige besparelser på Miljø/Transporttid, værdiforøgelse på ca. 7 mia. kr. af 6.972 boliger samt værdiforøgelse på ½-1 mia. kr. ved salg af byggeretter, kan vedtages i Folketinget i 2017 og åbningen af en privatfinansieret fremtidssikret østlig ringvej/havnetunnel kan ske grundlovsdag 2025.