Det frie skolevalg er vigtigt

Onsdag, den 3. juli 2013 Vammen: SFO, vuggestue og friskole - JakobTT har styr på tingene Foto: Morten Dueholm Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Dueholm

I lørdags luftede Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen (JSS), atter sin kæphest i Berlingske. Anledningen var de kommunale nøgletal, som viser, at 16,5 pct. af samtlige elever nu går på en fri grundskole, og det høje tal bekymrede JJS og flere andre kilder, som avisen citerede. Men det er ærlig talt trættende, at JJS, der præsenterer sig selv som analysechef i en tænketank, ikke viser den ringeste indsigt i de helt basale mekanismer bag vores uddannelsessystem. JJS foreslår igen-igen, at de frie skolers succes skal stoppes ved at skære i elevtilskuddet. Det vil få to forudsigelige konsekvenser: 1) De frie skoler bliver en skoleform for dem, som har mange penge. Det ønsker jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, at JJS selv ønsker det. 2) Et lavere statstilskud vil især true de små skoler. En af grundene til, at forældre i provinsen i disse år starter nye friskoler, er, at de ønsker trygge og nære rammer omkring deres børns undervisning. Men den demokratiske mulighed vil JJS stoppe, og det er både elitært og udemokratisk

I dag får de frie skoler et tilskud på 71 procent af, hvad en gennemsnitlig elev koster i folkeskolen. Så hver gang, fire familier vælger de frie skoler, slipper det offentlige med at betale for tre. Samtidig er det vigtigt at huske, at forældrene på de fri skoler betaler skat. Udover at erlægge en forældrebetaling til skolen bidrager de også til at finansiere folkeskolen. Sådan er det, og sådan skal det være. Men det er svært at kalde det asocialt. Løsningen er altså ikke at skære i tilskuddet. For det er ikke de frie skolers succes, som kvæler folkeskolen. Det er den politiske italesættelse og prioritering af folkeskolen, som er helt gal. Hvor ville det klæde Cevea og JJS, hvis de i stedet for at dæmonisere de frie skoler fokuserede på de politiske betingelser, folkeskolen har. Kig på de fem store reformer, som folkeskolen har måttet implementere de seneste fire-fem år, og som har reduceret lærerantallet med ni pct. og lederne med 14 pct. Der er kun én måde at bremse elevtilgangen til de frie skoler: Giv folkeskolen og dens lærere ordentlige vilkår. Og sørg for at sikre folkelig opbakning og forståelse bag skolereformerne.