Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Det er total skod, at du ikke fjerner dit skod

Askebæger fyldt med cigaretskodder i Aalborg, 24. august 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Jeg finder det bekymrende, at der overalt i naturen ligger cigaretskod. Det er som om, at de, der ryger udendørs, føler sig frie til at smide deres skodder overalt. Ifølge kommunernes årlige kortlægning af henkastet skrald udgør cigaretskoddene ca. 50 pct. Cigaretskod kan indeholde skadelige stoffer som nikotin, bly, cadmium og tjærestoffer. Det er bekymrende, at de svært nedbrydelige cigaretfiltre og de skadelige stoffer, som de indeholder, ophobes i naturen og spredes til jorden, vandløb, havet og grundvandet.

Min datter og jeg tog på stranden i Nordvestsjælland for at samle plastic, men samlede en hel pose med cigaretskod i stedet for. Denne oplevelse kom bag på os, da vi havde en forestilling om, at der var plastic på stranden. Nu ved vi, at der er millioner af cigaretskod, ikke bare på stranden, men overalt. Vi møder dem morgen, middag og aften i København, hvor vi bor. Når vi cykler til børnehaven, på legepladser, i parker og særligt på gaderne.

I København viser den nyeste tælling, at cigaretskod antalsmæssigt udgør 85 pct. af det henkastede affald på byens gader. Det skal der gøres noget ved! Jeg vil opfordre til, at man smider sit skod i et askebæger eller tager det med sig i et luft- og lugttæt lommeaskebæger. Skoddet brænder ikke hul i lommen og kan smides ud senere. Lisa Olsson, København NV

El contra brint

El-biler er blevet det store dyr i åbenbaringen. Der er vedtaget hårdtforkromede målsætninger om udfasning af diesel- og benzinbiler. Det er el-biler og el-agtige biler, det drejer sig om. Omkostningerne til udbygning af elnettet og oprettelse af ladestationer bliver uhyrlige, men resultatet bliver alligevel et tilbageskridt. Lige at køre ind og »tanke« el bliver tidsmæssigt ikke det samme som at tanke benzin. Hvorfor er brintbiler ude af sagaen? Langt færre etableringsudgifter og »normal« optankningstid. Hvem vil forklare mig det? Niels Thal Jensen, Nykøbing F

Et formidabelt byrum

Tivolis idéskitse til en fredeliggørelse og begrønning af Vesterbros Passage virker umiddelbart tillokkende og har potentiale til at kunne blive et af Københavns bedste byrum. Samtidig løser den nogle helt åbenlyse adgangs-, sikkerheds- og trængselsproblemer for Tivolis gæster.

Men Vesterbros Passage standser ikke ved Bernstorffsgade. Den fortsætter forbi Frihedsstøtten og slutter på den anden side af banegraven ved Trommesalen, hvor ydre del af Vesterbrogade tager over. Samlet set et formidabelt byrum med et centralt monument af international klasse.

Københavns Kommune bør sætte sig i spidsen for udviklingen af hele Vesterbros Passage, så Tivolis fokus på egne interesser integreres i en større helhed til gavn for alle byens borgere og Københavns internationale anseelse som kulturhovedstad. Jan Koed, arkitekt MAA, Valby

Proportion, tak

Lad os nu få lidt proportion i tingene. Det er helt utroligt, som Danske Bank i en uendelighed må stå for skud i pressen. Nærværende er ikke et forsvarsskrift for bankens velkendte »møgsager«. Læserbrevet prøver alene at skabe lidt ligevægt i pressens behandling af vort desværre smuldrende samfund. Danske Bank siger selv, at man har beregnet 400 mio. kr. for meget i gebyr for investeringsproduktet Flexinvest Fri for ca. 87.000 kunder, hvilket må siges at være en meget alvorlig fejl.

Skats nu skrottede EFI-system, som har kostet os skatteborgere over 250 gange mere (ca. 100.000 mio. kr.) end nævnte beløb, behandles næsten ikke i pressen. Tænk, hvad vi kunne have fået af varme hænder, miljøforbedringer og meget mere for denne kolossale restance.

Ingen har tvunget kunderne til at acceptere Danske Banks investeringsprodukt. De har selv på et tidspunkt sagt ja. Modsat os skatteborgere, så er vi nødt til at betale for politikernes fuldstændige mangel på rettidig omhu ved beslutningen om og implementeringen af samt de efterfølgende forsøg på at korrigere EFI-systemet. Vi havde/har ingen mulighed for at sige fra. Pressen bør bore i EFI-sagen med samme nidkærhed, som man har udvist i Danske Bank-sagerne. Hvorfor gør den ikke det? Torben Jensen, Rødovre