Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Det er ikke skattelettelser, vi har brug for nu

Venstres forslag om skattelettelser er fantasiløst, for problemet er ikke, at folk mangler penge til forbrug, problemet er manglende tiltro til fremtiden, skriver Jesper Fischer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Skattelettelser?

Så trækker Venstre en gammelkendt hest ud af stalden, nemlig skattelettelser, så folk får flere penge mellem hænderne til at booste økonomien.

Det er fantasiløst, for problemet er ikke, at folk mangler penge til forbrug, problemet er manglende tiltro til fremtiden! Er der styr på coronakrisen, hvad med arbejdsløsheden, kommer eksporten i gang igen, hvad med turismen? Hvornår er vore eksportmarkeder klar til at importere igen?

Så længe der er tvivl om det, vil danskerne gøre, som vor opdragelse altid har tilsigtet, nemlig at fore kistebunden, så vi bedre kan klare kommende svære tider.

Jesper Fischer, Bagsværd

Pengene eller livet

De erhvervsdrivende langs den jyske vestkyst bekymrer sig forståeligt nok over udsigten til en sommer uden turister fra Tyskland. De ønsker, at vi straks åbner vores grænse mod syd og lader sværme af besøgende vælte ind over grænsen.

Hvordan vil regeringen sikre, at det kun er raske tyskere, der kommer ind i landet? Skal broerne over Lillebælt spærres af for at modstå smittepresset i det østlige Danmark? Det er fint, at der ikke er ret mange smittede i Jylland, men det er der her i hovedstadsområdet, og vi har ikke brug for flere lige nu.

Hvis Mette Frederiksen giver efter for presset, kunne man så tænke sig, at alle, der kører over grænsen i Jylland, skal fremvise en sundhedserklæring på at de er testet negativ for covid-19?

Er der krav om, at de skal registrere sig med adresse, hvor de opholder sig i Danmark, og kontaktoplysninger, så man kan spore dem ved smitteudbrud?

Nu gik det lige så godt, så smid ikke det hele på gulvet.

Søren Gotfredsen, Holte

Pressemøder

Jeg følger med stor interesse vores statsministers pressemøder. Utroligt velforberedte med hele rammen af eksperter godt iscenesat i baggrunden.

Jeg føler mig voldsomt pikeret over, at statsministeren altid taler til »danskerne« i alle sine taler. Denne talemåde gør, at jeg synes, der tales ned til mig og alle os, der bor i Danmark.

Jeg havde foretrukket en tiltaleform som »os alle sammen« eller måske bare eller »alle, der overholder vores retningslinjer«.

Statsministerens talemåde glemmer at omfatte os alle i Danmark. Andre religiøse grupper uden dansk statsborgerskab, som lever op til alle krav om at undgå smittespredning. Udlændinge, der knokler på danske arbejdspladser uden at være »danskere«. Det være sig højtlønnede fremmede specialister til den dårligst lønnede EU-person med ringe uddannelser, som arbejder i Danmark. Højtuddannede personer som bankdirektører, koncernchefer osv.

Jeg er skuffet over denne diskrimination i talerne fra statsministeren.

Sten Brincker, Nykøbing F

Hvorfor endnu en styrelse?

Regeringen vil etablere en ny styrelse under Justitsministeriet for at gøre Danmark bedre rustet næste gang, en pandemi truer.

Årsagen angives at være »generelle kapacitetsudfordringer« i den aktuelle pandemis indledende faser. Da var der knaphed på personlige værnemidler. Årsagen var, at Sundhedsstyrelsen (SST) i to år forgæves havde ansøgt om midler til at styrke beredskabslagre og til at øge bemandingen ved akutte sundhedstrusler.

At håndtere de politiske afslag ved at oprette en ny styrelse under et andet ministerium end Sundhedsministeriet for at varetage indkøbsopgaver er »for smed at rette bager«.

I forvejen har vi et rodet og uoverskueligt system med mange aktører og risiko for problemer om ansvar, samarbejde og langsom sagsbehandling.

De mange aktører udover SST og Statens Seruminstitut (SSI) er Styrelsen for Patientsikkerhed (SP) oprettet 2015 ved fusion af Patientombuddet og tilsynsområdet fra SST. SP og SSI står begge for det lovpligtige meldesystem for alvorlige smitsomme sygdomme, hvor SSI overvåger den danske sundhedstilstand, og SP iværksætter foranstaltninger. Statens indkøb varetages centralt i Økonomistyrelsen og regionernes indkøb i deres fælles indkøb.

At tilføje endnu en styrelse vil styrke den politiske styring, men komplicere løsningen af fremtidige akutte sundhedsproblemer.

Ib Andersen, speciallæge, direktør emeritus, København