Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Det, de Radikale fører, kan bedst beskrives som populistisk designerpolitik

De velstillede og i egen optik godhjertede storbysmarte er, sammen med socialt belastede områder med majoritet af ikke-vestlige indvandrere, de Radikales stemmemæssige højborge, mener Søren Madsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Radikale populister

Den gennemgående konklusion på folketingsvalget er en fremgang til de gamle partier på den politiske midte. Heri medtages generelt Radikale Venstre (RV), hvilket er meget svært forståeligt. At være ekstremt yderligtgående på en lang række områder kan vel ikke opveje hinanden, så man derved kan karakteriseres som del af midten.

EU-politisk er RV ekstreme i forhold til ønsket om afgivelse af dansk suverænitet, på socialpolitikken vil de gå længst i forhold til hævelse af pensionsalderen for at øge det økonomiske råderum, og i forhold til disponering af råderummet er RV tilsvarende ekstreme i forhold til ønsket om at ligestille alle nytilkomne til Danmark med herboende og dermed øge tiltrækningen.

I forhold til hvem RV målrettet søger støtte hos, er der heller ikke noget der tilsiger at karakterisere det som midte. De velstillede og i egen optik godhjertede storbysmarte er, sammen med socialt belastede områder med majoritet af ikke-vestlige indvandrere, RVs stemmemæssige højborge.

De to typer ghettoer kan beskrives på mange måder, men som midte vel næppe. At bruge gennemsnittet af to på alle af dagligdagens aspekter adskilte grupper til at beskrive RV som repræsenterende en midte, er jo komisk. At det er godt politisk håndværk at satse på øget

tilslutning i segmenter i vækst, er åbenlyst. Radikale Venstre repræsenterer ikke den politiske midte. Skal RV puttes i en kasse, må det være øverst i den, der hedder populistisk designerpolitik.

Søren Madsen, Frederiksberg

Nets’ grådighed

Tak til avisens erhvervskommentator Jens Chr. Hansen for artikel (den 11. ds.) om Nets.

Selv erhvervslivet er efter det oplyste godt trætte af den måde som Nets administreres på.

Som privat kunde hos firmaet kan jeg også bidrage med nogle facts. Forleden modtog jeg meddelelse fra mit energiselskab,  EWii, om at fremtidig brug af BS (betalingsservice) ville blive pålagt et gebyr pr. betaling til imødegåelse af den betragtelige omkostning, som EWii bliver udsat for ved benyttelse af BS-ordningen (ti mio. pr. år).

Selv min fodterapeut har opsagt Nets-ordningen - igen som følge af gebyrets størrelse.

Når man påtænker, at BS-ordningen jo rent faktisk er populær og ganske praktisk - også for så vidt angår budgetlægning m.m. - må man se frem til, at regeringen finder en acceptabel løsning på udfordringnen (også kaldet problemet).

Nets’ ageren kandiderer til, at firmaet overtager Danske Banks slogan »Gebyrgrib«.

Niels Elming, Kolding

Blå valgsejr

De spændende igangværende regeringsforhandlinger strander nok resultatløst.

Radikale Venstre er mere lyseblå end røde og slet ikke røde nok til, at de kan komme overens med Enhedslisten.

Socialdemokratiet har tabt sin lyserøde farve og er blevet sort/lyseblåt. Socialdemokratiet har overtaget DFs udlændingepolitik, og Radikale vil have en frigørelse fra DFs udlændingepolitik, så det ser dobbelt sort ud.

En syntese af Enhedslistens og Radikales økonomiske politik vil være som at blande eddike og olie til en homogeniseret væske ved at ryste dressingflasken. Det bør ikke kunne lykkes.

Bedre eller andre (folke)pensionsvilkår for nedslidte umuliggøres af Radikales seniorpensionsaftale med V og DF.

De kommende dage og uger  skal der sluges kameler, og de bedste til den disciplin kan se frem til stort mandattab ved næste valg.

Velbekomme til Socialdemokratiet! Mit gæt er, at det hele ender med en SVR-regering, måske først efter en S-mindretalsregering og/eller et nyvalg.

Ole Kresten Finnemann Juhl, Ørsted

Fattigdomsydelse

Det er tungt, når man mister sit arbejde. Det er indimellem svært at få et nyt, når man er en offentlig profil og har lagt sine politiske meninger til skue i det offentlige rum gennem længere tid.

Men nogen mangler at forklare mig, hvorfor dagpengesatsen for tidligere folketingsmedlemmer er på 56.494 kr. om måneden i to år? Det er langt forbi topskattegrænsen!

Når arbejdsløse betaler topskat af deres fattigdomsydelse, er der efter min mening behov for at justere et par begreber. Men måske vi bare skal være glade for, at Folketingets politikere i det mindste betaler skat af deres indtægter. Det er jo ikke synderligt udbredt i EU og i resten af verden.

Hans Jørgen Pedersen, København