Der er brug for meget mere vind

Vindmøller set fra Storebæltsbroen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Selvom der i Folketinget er bred enighed om, at vi skal omstille til et grønt energisystem med 100 pct. grøn energi, så er der, som det fremgik af Ole P. Kristensens klumme i Berlingske 9/5, i miljøet omkring Cepos en vedvarende aversion mod vindenergi. Antageligvis motiveret af et bagatelliserende forhold til klimavidenskaben kombineret med en ideologisk modstand imod tilskud og ønske om en markedsdrevet udvikling.

Vindenergi er i dag konkurrencedygtig med alle andre energikilder og i Vindmølleindustrien, der er brancheorganisation for mere end 200 vindvirksomheder i hele landet, så vi gerne en markedsdrevet udvikling. Det kræver dog et marked med en retvisende elpris. Grunden til, at vindenergi fortsat kræver tilskud, selvom det er den billigste teknologi, er, at CO2-kvotesystemet i EU er dysfunktionelt, hvilket resulterer i højere støtte til kul end til vind.

Vindenergi dækker i dag syv pct. af vores energiforbrug. Hvis vi om 20-30 år skal have 100 pct. grøn energi, er der selvsagt brug for flere vindmøller. Vindenergiens værdi i en fremtid med stigende mængder vindenergi sikres med et energisystem, hvor grøn strøm kan flyde frit på tværs af landegrænser og sektorer.

I forhold til den nødvendige elektrificering står de gældende afgiftsstrukturer i vejen for elbiler i transportsektoren og varmepumper i boligopvarmningen. Adressering heraf er centralt i dansk energipolitik.