Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Der er brug for EU

»Vi skal forsvare og forklare de ting, som et medlemskab forærer os,« skriver Karen Melchior, medlem af Europa-Parlamentet (R). Fold sammen
Læs mere
Foto: NEIL HALL

Karen Melchior skrev 31. januar, at kassetænkning vandt over europæisk integration. Danmarks medlemskab af EU blev skabt ved kassetænkning langt ud over min landbrugsfaglige agronomviden, der stik imod argumenterne viste dårligere økonomi hos landmændene i Slesvig-Holsten end her. Vi skulle være med i EU, fordi Storbritannien som største handelspartner gik med.

Henrik Overgaard Nielsens synspunkter er logiske og pragtfuldt formuleret. Hans kritik er den samme som for 47 år siden og afslører desværre, at EU er en kolos på lerfødder. Der er brug for EU, hvis de kritiske røster kan imødegås med reformer af systemet. Nu er der lejlighed til at forbedre systemet, men Karen Melchior slukker lyset for enden af den mørke tunnel. Hans Kloster, Frederiksberg

Savnes: Offentlig egenkontrol

I debatten om den forrige regerings udflytning af statslige arbejdspladser savner jeg et væsentligt element, nemlig interessen/respekten (eller mangel på samme) for den opgaveløsning, som de involverede personer tog sig af. Hvordan har man forestillet sig, at opgaverne kunne løses på samme tid og med samme kvalitet, som erfarne medarbejdere har været i stand til efter mange års kvalificering. Alt tydede jo på, at kun få af de dygtige medarbejdere ville flytte med, men det så man stort på i bestræbelserne for at tækkes vælgere og borgmestre i provinsen.

Nu er det åbenlyst for alle og forhåbentlig også ledende politikere i DF og Venstre, at udflytningen var en rigtig dårlig ide. Først og fremmest har det forringet kvaliteten og sagsbehandlingstiden af opgaveløsningen, og for det andet har effekten på antal arbejdspladser været minimal.

Hvis de ansvarlige politikere havde haft større interesse/respekt for selve opgaveløsningen, havde man ikke spildt en masse tid og gode kræfter i en tåbelig udflytning og man kunne i stedet have brugt tid på kvalitetsforbedring af den offentlige sektor. Det er tankevækkende, at enhver produktionsvirksomhed i Danmark for mange år siden er blevet pålagt kvalitetssikring med indbygget egenkontrol, ja, selv hver eneste pølsemand i Danmark er pålagt et kvalitetssikringsprogram inkl. egenkontrol. At hele den offentlige sektor i Danmark mangler et tilsvarende kvalitetssikringsprogram med egen kontrol fremgår med al tydelighed af alle de offentlige skandaler, der vælter ud af skabene i disse tider. Jens-Jørgen Larsen, Hillerød

Træd varsomt, Alex Vanopslagh

Regeringens støttepartier vil, anført af Enhedslisten, have nedsat en frihedskommission i håb om at generobre tabt terræn i vores grundlæggende frihed og demokrati, som Pernille Skipper så smukt formulerer det. Forslaget støttes af Liberal Alliance.

Sandt er det, at politikerne gennem årene har gennemført stadigt flere love som bid for bid indskrænker borgernes frihedsrettigheder. Umiddelbart virker forslaget derfor fornuftigt. Det kan dog undre, at kommissionen kun skal have terrorbekæmpelse som område, når nu borgernes frihed gennem årene er blevet indskrænket på talrige andre områder også.

Allerede i december 2013 kunne Berlingske berette, at der fandtes 201 love som hver for sig gav diverse myndigheder lov til uden forudgående retskendelse, at bevæge sig ind på privat grund for eksempel i forbindelse med tilsyns- og kontrolbesøg. Dette foregik dengang mere end 100.000 gange om året. Tænk på, hvad det er blevet til i dag. De kontrollerende myndigheder kunne være Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Arbejdstilsynet, som ikke umiddelbart har noget med terror at gøre, men som ikke desto mindre tilsammen udviser indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder, herunder boligens ukrænkelighed.

Dette er imidlertid uden for den foreslåede kommissions område, hvilket gør de gyldne ord om beskyttelse af friheden til skamme, og efterlader et indtryk af at den virkelige baggrund for forslaget er ønsket om at slække den førte udlændingepolitik.

Træd derfor varsomt, Alex Vanopslagh, når du støtter forslaget om en frihedskommission. Ja tak til mindre indgreb i frihedsrettighederne, men det må gælde i enhver sammenhæng. Det kunne være, at kommissionen derved også resulterede i et mindre bureaukrati. Thomas Ibsen, Holte

Dårlig opdragelse

Allerede som barn lærte jeg, at krøblinger og syge måtte man ikke gøre nar ad. Den opdragelse har Jyllands-Posten åbenbart ikke fået. Svend Lundtorp, Espergærde