Debat på et oplyst grundlag

Tør Folketingets medlemmer, venstrefløjen, radikale, kulturradikale løbe risikoen for at blive klogere på islam og stedbarnet islamisme? Jeg kan stærkt anbefale bogen »Islamisme - en orientalsk totalitarisme« af Mehdi Mozaffari, doktor i politologi fra Sorbonne, tidligere knyttet til universiteterne i Teheran og samfundsvidenskabelig institut i Århus. Endvidere indkaldt som sagkyndig i islam under retssagen om Muhammed-tegningerne mod ugebladet Charlie Hebdo, der endte med frifindelse. Bogen udkom næsten ubemærket i 2013 og er den første og eneste fyldestgørende indføring på dansk, til islam og den dertil knyttede islamisme. Der leveres en grundig og dybtgående analyse af den samfundstrussel, som en majoritet af danskerne føler sig stillet overfor. Hvorfor den fornægtelse af demokratiske funktioner? Hvad understøtter et religiøst samfund, bygget på religiøse uforanderlige og evige dogmer (sharia)? Islamiske fraktioners stræben efter at gennemføre en gradvis islamisering af vestlige samfund og endelige erobring af verden med alle midler, den såkaldte dhimisering. Det er ynkeligt, at se politikere og meningsdannere fortsat befinder sig på mudderkastningsstadiet. Det er vigtigt at sige fra. Vi har haft opgør med nazismen og delvist med kommunismen, nu mangler vi et opgør med den gejstlige fascisme, men let bliver det næppe.

P. Mørk, Smedievej 34, 3400 Hillerød