De lovlydige skal ikke straffes

Lad de 17,1 mia. kr., som danskerne har betalt for meget i skat for 2016, forblive i statskassen, foreslår Mogens Nørgaard Olesen med egne ord »kættersk« 2. påskedag her i Berlingske. Men det forslag er helt ved siden af skiven. I stedet skal staten rette blikket mod den stadigt større gruppe af borgere og virksomheder, der allerede skylder i skat.

Samme dag før påske, som Skat udbetalte overskydende skat, blev Folketingets skatteudvalg orienteret om, at borgeres og virksomheders gæld til det offentlige beløber sig til rekordhøje 98 mia. kr. De betaler ganske enkelt ikke den skat, de skylder.

Desværre har flere års besparelser af Skat gjort det svært at få inddrevet skyldnernes gæld. Derfor har vi fra revisorernes side bakket op om flere investeringer i vores skattevæsen. Som det er nu, bliver de ubetalte regninger sendt lige i favnen på de mange, som betaler den skat, de skal, og som faktisk bruger kræfter på at overholde reglerne.

For virksomhederne er situationen særlig kritisk, for her får de lovlydige en dobbeltregning: De må betale mere i skat samtidig med, at de bliver udsat for konkurrenceforvridende adfærd fra de selvsamme virksomheder, der ikke betaler deres skat.

Mogens Nørgaard Olesens forslag vil blot resultere i endnu flere og større regninger til dem, der i forvejen betaler den skat, de skal.