Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

De bløde trafikanter får baghjul af Vejdirektoratet

trafik
Glæden over faldet i trafikulykker med bilister synes at overskygge tab af liv og førlighed hos de bløde trafikanter i årsrapporten fra Vejdirektoratet, skriver Hans E. Hansen, formand for Københavnsafdelingen, Dansk Fodgængerforbund. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Dræbte og alvorligt tilskadekomne bløde trafikanter steg til 922 personer i 2018, mens det tilsvarende tal for bilister faldt til 673 personer. Der bør oprettes et Direktorat for Bløde Trafikanter.

Vejdirektoratet og alle vi andre er meget glade for det fald, der er sket i antallet af trafikulykker i 2018 og at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne bilister er faldet fra 692 i 2017 til 673 sidste år. Havde det samme været tilfældet for de bløde trafikanter – cyklister og fodgængere – kunne Vejdirektoratet også have fremhævet det som en succes.

Sådan gik det ikke, for det var ikke nogen succes. Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne bløde trafikanter steg fra 780 ulykker i 2017 til 922 sidste år svarende til en stigning på næsten 20 procent.

Antallet af dræbte fodgængere steg med 50 pct. fra 20 til 30 dræbte i 2018. Tilsvarende steg antallet af dræbte cyklister fra 27 i 2017 til 28 dræbte i 2018.

Vejdirektoratet har valgt at fokusere på el-cyklister, hvor der er registreret en stigning fra to dræbte el-cyklister i 2012 til seks dræbte i 2018, hvilket også er en bekymrende tendens i det stærkt stigende antal motoriserede cyklister i den tætte trafik på cykelstierne, især i de større byer.

Men glæden over faldet i trafikulykker med bilister synes at overskygge tab af liv og førlighed hos de bløde trafikanter i årsrapporten fra Vejdirektoratet. Her hedder det bl.a. at en forklaring på de færre dræbte bilister kan være bedre indretning af vejene, hastighedskontrol og mere sikre biler, som gør ulykkerne mindre alvorlige og at Vejdirektoratet, kommuner og politi arbejder løbende på at gøre vejene mere sikre - både for at nedbringe antallet af ulykker og for, at ulykkerne får mindre alvorlige konsekvenser.

Det er utvivlsomt en gangbar forklaring på succesen og den stemmer godt overens med Vejdirektoratets fokus på at nedbringe antallet af trafikulykker på vejene alt imens fokus på trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere får baghjul og mister bevågenhed med forebyggende initiativer på linje med bilisterne.

De er tilsyneladende ikke rigtige trafikanter i Vejdirektoratets univers og derfor bør den nye trafikminister overveje at etablere et Direktorat for Bløde Trafikanter som sammen med politiet og kommunerne kan genoprette trafiksikkerheden på cykelstier og gangarealer, mens Vejdirektoratet uforstyrret kan fortsætte med at nedbringe antallet af trafikulykker på vejene.

Hans E. Hansen, formand for Københavnsafdelingen, Dansk Fodgængerforbund.