Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Danmark Naturfredningsforening skader klima og global biodiversitet

»Skærer de rige lande deres produktion ned, betyder det, at priserne går op, hvad der igen betyder to ting, dels at flere må sulte, og dels at folk i den tredje verden bliver animerede til at gå løs på savanne og regnskov, for at forøge det dyrkede areal,« skriver Anker Jacobsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

De fleste i Danmarks Naturfredningsforening (DN) er sikkert ikke opmærksomme på, at i foreningens iver for at gavne sommerfuglene og den danske natur, så skader de både klimaet og den globale biodiversitet samt viser et meget dårligt eksempel for andre lande.

Kort fortalt er det kun grønne blade og nåle, der kan fjerne CO2 fra luften og udsende ilt i stedet. Alle andre naturlige bioprocesser bruger ilt og udsender CO2, inkl. os mennesker.

Det er imidlertid kun, når man høster en mark eller på anden vis fjerner det bundne kulstof, at der sker en netto fjernelse af CO2. På en urørt mark eller skov vil der ganske vist gro noget om sommeren, men når det dør og rådner om vinteren, udsendes al det optagne CO2 igen til ingen nytte.

Siden man begyndte at anvende fossile produkter som kul og olie, har de dyrkede marker og skove haft svært ved at følge med, hvorfor CO2-koncentrationen i luften er stigende med klimaforandringer til følge. Derfor er det direkte at modarbejde klimaet, når DN foreslår, at en del af landbrugsjorden udtages, og en del af vores skove ikke længere må levere gavntræ og brændsel.

Ydermere lever vi med den ubehagelig virkelighed, at ikke alle på denne jord har mad nok. Skærer de rige lande deres produktion ned, betyder det, at priserne går op, hvad der igen betyder to ting, dels at flere må sulte, og dels at folk i den tredje verden bliver animerede til at gå løs på savanne og regnskov, for at forøge det dyrkede areal.

Reduktion i dyrket areal i den vestlige verden betyder således: Modarbejdelse af bestræbelserne på at reducere CO2 i luften, flere må sulte og urskov mv. nedbrændes i et hastigere tempo.

Konfronteret med dette tænker jeg, at DN vil sige, ja, men ifølge den internationale organisation IPCC betyder de dyrkede produkter ikke noget, da de bare bliver spist og brændt. Ja! Godt nok bliver tingene spist og brændt, men undervejs bliver folk mætte, og forbrændingen af de grønne energiprodukter erstatter de sorte produkter, så den størst mulige produktion af grøn mad og energi har en helt afgørende betydning, hvilket IPCC burde skære ud i pap og bl.a. sende direkte til DN.

Anker Jacobsen, kemiingeniør, Glostrup