Boligskat igen

Jesper Rangvid og Bjarne Astrup Jensen har i Berlingske 26. og 31. marts beskrevet ideen i boligskat og metoder for opkrævning, og skatteminister Benny Engelbrecht har i sidstnævnte avis, Opinion, afvist ændringer i det nuværende system.

Som »ikke-økonom« er det svært at forstå forklaringerne i disse artikler, og logikken halter da også en del.

Rangvid og Astrup Jensen forklarer, at hensigten med en boligskat er at ligestille investering i en bolig med andre investeringer som f.eks aktier. For nærværende er der imidlertid ikke tale om en ligestilling, da aktier beskattes, såfremt de giver fortjeneste, og når de sælges, mens boligen beskattes løbende, uanset om værdien stiger.

I Rangvid og Astrup Jensens kronik 31. marts antages det implicit, at boligen stiger i værdi, og derfor skal der løbende betales skat. Mon ikke en del boligejere har måttet konstatere tab de sidste år?

Det sidste er åbenbart også skatteministerens indtryk, idet han går imod en indefrysning af boligskatterne, da det giver en risiko for staten, der kan komme til at hænge på et »trecifret milliardbeløb«, hvis »boligpriserne alligevel ikke stiger over tid«.

For den almindelige borger tror jeg, at det ville være lettere at forstå og acceptere en boligskat, der baserede sig på at beskatte en eventuel fortjeneste end løbende at skulle betale en afgift, der er fastsat på en meget kompleks måde. Der kunne sikkert også spares penge ved den simplere beregning af en fortjeneste.