Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Bliv ikke gammel i Danmark

»Glæd dig ikke til din alderdom i kongeriget, for den er afskaffet,« skriver Flemming Lundahl Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Borgmester Jens Ive fra Rudersdal skriver i avisen 17. december, at nu skal familien, frivillige og naboer tage sig af de ældre og syge. »Det er ikke noget hotel, deres ældre familemedlemmer bor på.« Sådan: Her skal der spares penge og overlades ansvar til andre. Glæd dig ikke til din alderdom i kongeriget, for den er afskaffet!

Jeg håber ikke, at Jens Ive har sine børn i Tønder eller Frederikshavn, for så får han problemer – store problemer. Eller måske flytter hans børn til Rudersdal? Men han har sikkert klaret den med en god hyre som borgmester. At vi andre altid har betalt skatten og ingen gæld har, det tæller ikke i regnskabet, altså Jens Ives regnskab i det rige Rudersdal. Jeg forudser en steppebrand omkring denne idé blandt andre kommuner – især de fattige kommuner på Sjælland, for den kommunale udligningsordning har jo klaret problemerne for jyderne.

Nu er det jo heller ikke alle i dette land, som har betalt til »kassen« gennem et langt liv. Med forventning om at få hjælp, når nøden er størst. Dette er naturligvis en politisk farlig diskussion, der kan ødelægge stemningen ved enhver selskabelighed. Men tanken opstår, når nogle personer skal have i pose og sæk – og andre skal spares væk. Indsæt selv befolkningsgrupper efter behag i de foregående sætninger.

Nu runder jeg selv 80 år i 2020, og jeg takker Vor Herre for, at jeg ikke har adresse i det pæne Rudersdal. Må jeg klage over trykfejlen om, at Jens Ive er fra det liberale Venstre. Det kan simpelthen ikke passe! Han må være fra et andet parti.

Flemming Lundahl, Asserbo

Fælles klimamålsætning

Det er ikke til at fatte. Nu har Danmark med sit selvfede mål på 70 pct. CO2-reduktion - hvorfor ikke 80 eller 90? - vist hele verden, hvad den skal gøre. Et enigt folketing står bag - de borgerlige måske presset af frygten for at miste de unge vælgere.

Så kommer USA, Brasilien, Saudi-Arabien og Australien og ødelægger det hele - ØV! Klimamødet i Madrid ender uden et resultat.

Selvfølgelig skal vi gøre meget for at redde klimaet, men er det ikke lidt: »Vi skal nok vise jer, hvordan man gør«?

Nu skal danskerne spænde livremmen ind, for ambitionen fejler ikke noget, og fint, at vi er med til at være trendsættere, men skulle man lige klappe hesten og indgå en fælles målsætning for og med EU? En målsætning, der måske ville blive lyttet lidt mere til?

Resultatet fra Madrid tyder på det.

Ole Borg, Hellerup

Politisk nedtur

Et af de væsentligste elementer i den fortsatte nedtur for LA og DF,  jvf. seneste Gallup-måling, er vælgernes fortsatte afstraffelse for barnagtig opførsel i forrige regeringsperiode.

DFs stærke medvirken til lukning af Radio24syv husker jeg som en gammel hanelefant.

Torben Jensen, Rødovre

Au pair-ordningen

Kære Mattias Tesfaye. Du overvejer at ændre au pair-ordningen, men tænk dig nu godt om inden. Vores familie har tidligere haft au pair-piger i 21 år og ville aldrig havde været i stand til at betale så meget i skat, hvis vi ikke havde haft denne mulighed for aflastning.

Vores au pair-piger kom fra en række forskellige østeuropæiske lande samt naturligvis senere fra Filippinerne. Vi har stadig kontakt med dem alle og vi har - med vores børn - rejst rundt og besøgt pigerne og deres familier i deres hjemlande. Vi har set, hvordan forholdsvis beskedne lommepenge er blevet til bananmarker, huse, køleskabe og uddannelser til familiemedlemmer. En kulturel udveksling og et socialt løft.

Selvfølgelig er det også billig arbejdskraft, men for pigerne er det som at vinde i lotteriet at få mulighed for at komme til Danmark, hvor de sammenlignet med mange andre lande behandles pænt.

Man har i flere omgange gjort det dyrere at have en au pair-pige. Da vi startede med au pair-piger fik vi tilskud af kommunen for at have dem. Nu koster det hurtigt 30.000 kroner til sagsbehandling, APT, lovpligtige forsikringer, flybilletter og sprogundervisning (der sjældent benyttes, men alligevel skal betales) for at få en au pair-pige til landet i to år. Størstedelen er offentlige omkostninger som alt andet lige går fra pigernes lommepenge.

Så hvis du vil ændre ordningen, så drop statens urimelige gebyrer og krav om betaling af ATP, som pigerne alligevel aldrig får udbetalt, og kræv, at lommepengene bliver forhøjet tilsvarende. Så glæder du au pair-pigerne og hårdtarbejdende familier – og medvirker helt i Socialdemokratiets ånd til et socialt løft i en række lande.

Jens Kr. Kjær Krogsgaard, Charlottenlund

Bananrepublik?

Når man læser om den ene skandale efter den anden om misbrug af budgetkroner i offentlige institutioner, fristes man til at tro, at Danmark er ved at udvikle sig til en bananrepublik og at det

eneste, der virkelig adskiller os fra den status er, at Danmark er et kongedømme.

Søren Vesterhauge, København