Beskat først boliger ved salg

Læs mere
Fold sammen

Claus Kaare Pedersen skriver i mandagens kommentar, at nuværende ejendomsværdiskat rettelig er en ekstra personskat – og jeg giver ham helt ret.

Jeg er på det rene med, at det provenu, skatten løbende giver, ikke kan undværes i nationalhusholdningen, men konceptet bør laves om, så skatten relaterer sig til den fortjeneste, man opnår ved salg af ejendommen.

Den årlige ejendomsværdiskat skal altså betragtes som a konto-betaling af den skat, man skal pålignes ved salg af ejendommen, og den må gerne holdes i den lave ende, men ved salg af ejendommen bør den reelle fortjeneste/arbejdsfrie indkomst beskattes forholdsvis hårdt, bl.a. for at give mulighed for at sætte skatten på arbejdsindkomst ned.

Formlen skulle være at udregne forskellen mellem salgsprisen og følgende pristalsregulerede beløb: Købspris, dokumenterede bygningsforbedringer (ikke almindelig vedligeholdelse) og summen af de betalte a konto rater.

Med de IT systemer, der er til rådighed i dag, bør det ikke volde problemer at holde styr på det, og jeg ser ingen hindringer for, at det kan gælde såvel private boliger som udlejningsejendomme.

Det er den eneste retfærdige løsning og argumenter om, at det bliver for bureaukratisk, tæller ikke.