Behandlingsansvarlig

Af flere medier fremgår det, at Regionerne vil indføre en ny procedure på hospitalerne gennem etablering af »Den behandlingsansvarlige Læge«. Ideen er, at en patient på et hospital får tilknyttet én læge, som er ansvarlig for koordinering af patientens behandlingsforløb og for hospitalets kommunikation med patienten. Under ophold på hospitalet bliver det »patientens læge«. Initiativet er modtaget meget positivt af både læger og patientforeninger, og alle kan kun se en positiv effekt ved forslaget.

Som udenforstående får man umiddelbart det indtryk, at der er tale om et revolutionerende nyt princip for patientbehandling, at man har fundet et Columbusæg. Imidlertid har det ikke været tilfældet! I mange år har man i udlandet benyttet sig af denne måde for at sikre sig det mest optimale patientforløb. Det har både effektiviseret behandlingen, og givet mere trygge og tilfredse patienter. Man har ikke været uvidende om dette herhjemme, men man skal jo ikke lære af naboen, for de skal ikke tro, at de er bedre, end vi er.

Med rette kan man derfor spørge de ansvarlige politikere i regioner og folketing: hvorfor har man ikke langt tidligere introduceret dette princip, når det nu har vist sit værd for mange år siden. Fraværet har kostet spildte ressourcer og resulteret i ubehagelige oplevelser hos patienterne. I værste fald har det resulteret i tilfælde af alvorlig fejlbehandling med de konsekvenser, dette har medført.

Det bliver interessant at høre politikernes svar.