Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Atomvåben må aldrig anvendes igen

»Den eneste garanti for, at atomvåben aldrig vil blive anvendt, er at afskaffe atomvåbnene og skabe en atomvåbenfri verden.« Fold sammen
Læs mere
Foto: PHILIP FONG

I artiklen »Atombomben over Hiroshima fylder for meget i mindet om Anden Verdenskrigs rædsler« i Berlingske 16. august fremkommer fhv. professor Ole P. Kristensen med nogle påstande, som kræver et modsvar:

Det var ikke bomberne over Hiroshima og Nagasaki, som sparede liv sammenlignet med alternativet, der var en invasion. Den amerikanske sikkerhedspolitiske forsker, Ward Wilson, har i sin bog »Five Myths about Nuclear Weapons« dokumenteret, at den afgørende begivenhed for Japans beslutning om overgivelse 15. august 1945 var Sovjetunionens angreb mod Japan ved invasionen af Manchuriet 9. august – og ikke atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.

Ifølge Ole Kristensen dyrkes mindet om atombomben over Hiroshima og dens ofre uforholdsmæssigt meget i forhold til mange andre tragiske begivenheder under Anden Verdenskrig. Når bombningen mindes så meget, er det fordi Hiroshima indledte atomalderen og dermed blev skelsættende for den sikkerhedspolitiske udvikling i verden.

Ole Kristensen skriver, at »man kan diskutere, om atombomberne i 1945 var en forbrydelse eller bare led i en legal krigsførelse«. Det burde have været nævnt, at der ikke er tvivl om, at anvendelse af atomvåben i dag udgør en krigsforbrydelse. Det fremgår af den humanitære folkeret, at det er ulovligt at anvende eller true med at anvende atomvåben. Ifølge Artikel 51 i Tillægsprotokol I til Genève-konventionerne af 1949, som gælder for alle stater, inklusive atomvåbenstaterne, må der ikke anvendes våben, der kan ramme civilbefolkningen og dermed være en overtrædelse af dette forbud. Anvendelse af atomvåben er derfor ulovlig og udgør ifølge artikel 8 i Rom-statutten af 1998 om Den Internationale Straffedomstol en krigsforbrydelse og den groveste form for menneskerettighedskrænkelse.

Beslutningen om at anvende atomvåben over for Japan kan hverken efter datidens eller nutidens målestok forsvares moralsk (som anført af Ole Kristensen) – lige så lidt som bombningen af Tokyo og andre japanske byer med konventionelle brandbomber eller De Allieredes tæppebombninger af bl.a. Dresden og Hamburg.

Anvendelse af atomvåben i en større atomkrig vil dræbe hundredvis af millioner mennesker og forårsage katastrofale og uoprettelige klimatiske og miljømæssige skader og ødelæggelser, som vil udslette alt liv på Jorden. Derfor bør risikoen for, at dette nogensinde vil ske, elimineres. Den eneste garanti for, at atomvåben aldrig vil blive anvendt, er at afskaffe atomvåbnene og skabe en atomvåbenfri verden.

Højtideligholdelserne af årsdagene for bombningerne af Hiroshima og Nagasaki bør derfor fortsætte for at minde os om, at atomvåben aldrig må anvendes igen. John Kierulf, uafhængig nedrustningsforsker og fhv. nedrustningsforhandler i Udenrigsministeriet