At være for dum og gammel til at se DR

Foto: Erik Refner

Min kone og jeg ville se »Detektor« på DR. Studieværten har en god og tydelig stemme, som let høres, men DR havde lagt en slagtøjsledsagelse under, der gjorde det vanskeligt for en normalthørende og umuligt for en svagthørende at opfatte stemmen. Et problem som jeg synes, DR måtte være interesseret i at få løst, så jeg sendte en mail til dem om problemet.

I min naivitet troede jeg, at mailen blev videresendt til programværten, som jo let kunne foretage en rettelse, men i stedet fik jeg en mail fra DR-service som svar. Svaret fortjener at blive bragt in extenso:

»Det er korrekt, at Danmarks Radio generelt bruger en del lydeffekter og spots. Det hører med til et moderne TV-udtryk, og formålet er at tilføje dynamik til udsendelserne, så de kan stå sig i konkurrencen med andre tilsvarende udsendelser fra andre TV-stationer, som gør det samme. Der er altså tale om fænomener, som er udtryk for den konkurrence, der findes på TV-markedet i dag. Vi er imidlertid klar over, at det undertiden kan virke generende for en del seere, som måske ikke er vokset op med disse effekter på TV, og som derfor ikke oplever dem som lige så naturlige, som de yngre medarbejdere, der producerer programmerne – og de yngre seergrupper generelt. Når det er sagt, giver jeg selvfølgelig din kommentar videre til redaktionen. Med venlig hilsen.«

Svaret taler for sig selv: Vi alene vide, der skal bestemt ikke laves noget om, og du er en dum gamling uden forstand på TV. Baggrundsstøjen bliver, og vi får stadig lov til at betale vores licens.