Anstændighed, tak

Under mottoet »Længst muligt i eget hjem« søger det offentlige at fastholde mange ældre pensionister i egen bolig, hvorved stat og kommune sparer millioner af kroner på etablering og drift af tidssvarende ældreboliger. En del ældre er måske glade for at blive boende i eget hjem, men mange er ganske givet ensomme, da de til daglig kun har selskab af nullermændene i hjørnerne, for rengøringen i hjemmet er ligeså utilstrækkelig som den tilbudte hjælp til personlig pleje.

På trods af den stadigt svindende og utilstrækkelige hjælp må mange ældre nu opleve, at det offentlige er ganske ublu i beskatningen af de ældres bolig vel vidende, at den ældres indtægtsgrundlag i bedste fald nominelt vil forblive uændret resten af den ældres tilværelse. Ville det ikke være rimeligt at fastfryse den ældres boligbeskatning, den dag han/hun går på pension, og så lade det være en mindre kompensation for det beløb, som det offentlige sparer på oprettelsen af en ældrebolig og på utilstrækkelig hjemmepleje? Teknisk kan det ikke være et problem at sondre mellem ældre, da det offentlige fortsat uden vanskelighed kan håndtere udligningsskatten, som »særligt udvalgte« ældre er blevet pålagt.

Mange ældre har i årtier sparet op til egen pensionering, men næsten lige så længe har de været tvunget til at betale en såkaldt pensionsafkastskat med den begrundelse, at Staten til sin tid ellers ikke ville have råd til at udbetale pensionerne. Dette var mildt sagt en ganske usaglig begrundelse, for Staten kunne jo blot have ladet pensioneringen være et forhold alene mellem pensionskassen og pensionsopspareren, hvilket desuden ville havde medført, at pensionisten i dag ville have haft bedre råd til betale nutidens voksende boligskatter.

Det er grotesk, at Staten først beskærer pensionen kraftigt gennem en pensionsafkastskat for siden at undlade at bygge tidssvarende ældreboliger, men henstiller, at ældre bliver boende i eget hjem, hvorefter man alligevel tvinger mange ældre til at flytte, da de nu ikke kan betale en helt uhørt stigning i boligbeskatningen. Kunne politikerne ikke udvise blot en minimal form for anstændighed fremfor at tvinge ældre mennesker fra hus og hjem – vi er mange ældre med et sådant ønske!