Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Alle vore kommuner skal have fair vilkår

»Det er meget vigtigt at få udformet en ny ordning for udligning, så den kan accepteres og respekteres af så mange kommuner som muligt – helst alle. Uanset om de er rige eller fattige, røde eller blå,« skriver Kaj Møldrup Christensen. Her ses Kalundborg, der er en af de kommuner, der kan regne med at modtage flest penge med den nye udligningsordning. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als / Ritzau Scanpix

Udformningen af et nyt og mere retfærdigt system for den økonomiske udligning mellem landets 98 kommuner, der skal træde i kraft i 2021, bliver vanskelig, men det er helt nødvendigt at få klaret. I årenes løb er der blevet lappet og vævet et kludetæppe af særordninger, særtilskud, ekstraordinære finansierings-tilskud og endog parallelle systemer i striber.

Det lykkedes ikke VLAK-regeringen at finde en ny model for fordelingen af penge mellem kommunerne i foråret 2018. Men nu arbejder S-regeringen hårdt for at sikre en bred politisk aftale sammen med blandt andet Venstre, så et nyt og mere retfærdigt økonomisk grundlag for kommunernes aktiviteter også er sikret efter valget til Folketinget næste gang. I 2020 bliver der omfordelt 18,6 milliarder kroner fra de rigeste til de fattigste kommuner.

Det er meget vigtigt at få udformet en ny ordning for udligning, så den kan accepteres og respekteres af så mange kommuner som muligt – helst alle. Uanset om de er rige eller fattige, røde eller blå. Og vi skal undgå strid mellem øst og vest og mellem rige og fattige kommuner.

Derfor skal vi også have rettet op på den store forskel på, hvor meget vi betaler i skat til kommunen rundt om i landet. I dag må borgerne i områder med de laveste indkomster betale den højeste skat. Skævheden gælder også såkaldt bundskat, hvor forskellen ligger på fem procentpoint mellem de højest og lavest beskattede kommuner.

Det er på høje tid, at vi får gjort op med et system for udligning, som samlet set har betydet, at flere rige kommuner i og omkring hovedstaden og enkelte i andre dele af landet er blevet tilgodeset på bekostning af en stor gruppe kommuner i provinsen og især i landdistrikterne.

Udspillet fra regeringen har allerede kaldt skarpe reaktioner frem fra enkelte af de mest velstillede kommuner. På den baggrund vil det være interessant og vigtigt med en oversigt over, hvad vore 98 kommuner har til rådighed af kroner pr. indbygger til at klare rækken af opgaver efter reformen.

Allerede i 1990erne gik vi i Landsforeningen Det Skæve Danmark i aktion for at få en mere retfærdig udligning. Det lykkedes at komme igennem med enkelte forbedringer, men der er stadig meget at rette op på, så nu må tiden være inde til at komme helt i mål.

Kaj Møldrup Christensen, fhv. borgmester og tidligere medlem af bestyrelsen for Landsforeningen Det Skæve Danmark.