Afsporing

Foto: Erik Refner

Dansk Arbejdsgiverforening fremlagde for nylig en række forslag, bl.a. om størrelsen af nogle velfærdsydelser. Et af forslagene gik ud på en kraftig reduktion af kontanthjælpen.

DR 1 illustrerede forslaget med et indslag om en stærkt gigtplaget kvinde som ville blive ubarmhjertigt ramt, hvis forslaget blev gennemført.

Først senere i indslaget kom den sagtmodige DA-formand til orde og gjorde stilfærdigt opmærksom på, at hensigten ikke var at støde notorisk uarbejdsdygtige mennesker ud i ydmygende fattigdom, og at der ville blive tale om dispensationer og gradueringer.

Men da var det lykkedes at bibringe seerne et indtryk af et hårrejsende umenneskeligt forslag. I samme indslag viste man et billede af en kvinde, der havde deltaget i en tidligere udsendelse om velfærdsydelser, og man brugte igen hendes udsagn om, at det faktisk ikke kunne betale sig for hende at arbejde.

Også denne gang forsømte DR en oplagt chance for at gå nærmere ind på den udtalelse og undersøge, hvordan »systemet« havde reageret på denne arbejdsvægring.

13.4 bragte DR 1 en udsendelse om »advokaternes tag-selv bord«. Det viste sig, at der var tale om et ret snævert område, nemlig kuratorers behandling af konkurser, men udsendelsen koncentrerede sig hurtigt om, hvorvidt der i et konkret tilfælde var betalt moms efter boopgørelsen.

Dette aspekt forfulgte man med en nidkærhed som om man havde at gøre med opklaringen af århundredets mordgåde. Derved kom det til at skygge for det uendeligt mere relevante og interessante, nemlig at kun i 30 pct. af konkurserne bliver der penge til kreditorerne, mens kuratorerne altid får deres salær, og man kom heller ikke ind på det, som titlen syntes at lægge op til, nemlig en analyse af de regler og lovbestemmelser, der giver hjemmel til kuratorernes – efter pressemeddelelser at dømme – ofte astronomiske honorarer. Emnet strejfedes perifert i begyndelsen af udsendelsen, men droppedes af uforklarlige grunde hastigt.

Denne form for skæv vinkling er ingenlunde usædvanlig i DR 1, og man kan kun sige, at hvis det er, hvad DR opfatter som »public service«, så Gud se i nåde til os alle.