Afskaf Københavns magistratordning

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell skriver i Berlingske 13. september, at han personligt ikke kommer til at stå for at skabe et København, der minder om et støvet antikvariat. Som beboer i indre by kan jeg glæde Kabell med, at dette ej heller er tilfældet. Hans politik har allerede »sejret af helvede til«. I de seneste år har indre by markant ændret karakter.

Kabell taler om dialog med Københavns borgere, hvoraf kun en mindre del er beboere i indre by, eller rigmandsghettoen, som Kabell i flere indlæg har betegnet området. Mig bekendt har en sådan dialog ikke ført til en ændret politik i hans magistratsafdeling. Senest registrerer jeg, at nedlæggelsen af parkeringspladser i Frederiksholms Kanal, der ellers blev søgt bremset af politiet, nu er iværksat for at give mulighed for »mere plads til byliv«, som det betegnes på opslag i området. Spændende at se hvor mange natbevillinger, der følger med. I Kabells indlæg undskyldes svineriet med, at det er kultur- og frtidsborgmesteren (en DF’er), der har ansvaret for natbevillingerne og dermed for svineriet. Kabells afdeling har blot ansvar for at rydde op. Der langes også ud efter Kabells forgænger, den radikale Klaus Bondam, og den tidligere overborgmester (S). Denne ansvarsfraskrivelse og politisering fra Kabells side illustrerer, at magistratsordningen i Kbh. er forældet og bør afskaffes, så byens samlede interesser varetages, uden at vi som borgere skal lide under, at de enkelte borgmestre ikke kan koordinere og bruger de respektive ressortområder partipolitisk.