Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

3F er et dyrt bekendtskab for statskassen

Ifølge 3Fs hjemmeside har man 272.000 medlemmer, som i snit sparer 100 kr. pr. måned i skat på deres medlemskontingent. Det er dyrt for statskassen, skriver Jan Flodin. Her taler Mette Frederiksen ved 3Fs kongres i 2016. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

3F er et dyrt bekendtskab

Vedrørende sagen om 3F er der et perspektiv, som jeg ofte har tænkt på, når debatten har raset om tilskud til politikere.

Ifølge 3Fs hjemmeside har man 272.000 medlemmer, som i snit sparer 100 kr. pr. måned i skat på deres medlemskontingent.

Det betyder at statskassen hvert år reelt finansierer 272.000 x 100 x 12 = 326.400.000 kr. af denne fagforenings arbejde. Et arbejde som jo i vid udstrækning er støttet af Socialdemokratiet, som sjovt nok er det parti, der har sikret fradragsretten for fagligt kontingent. Kan man kalde det lovbestemt pamperi? Kunne pengene være brugt til varme hænder?

Nå jo, forresten, 3F laver da også lidt fagligt arbejde som at presse bagagefolk i lufthavnen, der er Peter Hummelgaards baghave, så selvfølgelig har han ingen kommentarer til den sag.

Jan Flodin, Fredensborg

Facere og Lions

Hvor var det dejligt befriende at læse Torben Stenos indlæg i Berlingske 12. september. Jeg deler fuldt ud hans beskrivelse af ubehaget ved til stadighed at blive passet op af disse unge mennesker, der for egen vindings skyld står på gade og vej. Da jeg selv er medlem af Lions, vil nogle måske angribe mig for ikke at være objektiv. Men jeg er meget glad for bemærkningerne om Lions hjælpearbejde. Indsats i Lions ved loppemarkeder, tombolaer og så videre er ulønnet og enhver krone i overskud fra aktiviteter går til humanitære formål. Medlemmer af Lions betaler selv kontingent for at få lov til at være med til at yde en humanitær indsats.

Bent Jespersen, Gentofte

Højt fagligt niveau hos Steiner

I min karrieres efterår har jeg fået en stilling som matematiklærer på Steiner HF i Odense. Jeg er ikke Steiner-menneske, og jeg skal ikke berøre Morten Hesseldahs principielle betragtninger. Men når han skriver, at det faglige niveau halter, så vil jeg gerne fortælle, at jeg i mit lange liv som underviser på såvel alment gymnasium som VUC ikke har  haft en klasse med større koncentration, seriøsitet og faglig baggrund og nysgerrighed end den A-niveau-klasse, jeg underviser i indeværende skoleår.

At Morten Hesseldahl kender til unge, der har måttet supplere, er ikke et statistisk holdbart argument for faglige problemer generelt, lige så lidt som mine oplevelser beviser det modsatte.

Måske er den steinerske virkelighed nogenlunde lige så broget som den, der kendes fra alment gymnasium/HF, hvor det også af og til hænder, at elever må have ekstra hjælp.

Men jeg kan stå inde for, at det er muligt at opnå et højt fagligt niveau uden karakterer og eksamen sammen med praktisk og kreativ virksomhed og duften af nybagt brød.

Karen Thorsen, gymnasielærer i matematik

Stående bifald

Er jeg den eneste, der er blevet godt irriteret over den omsiggribende trang til at give et stående bifald til stort set enhver forestilling? Efter min mening er der – måske ligesom karakterskalaen – gået inflation i dette.

For mange år siden var jeg til en koncert i USA med Jascha Heifetz. I anmeldelsen dagen efter var det sat stort op, at han fik »en standing ovation« – det var klart noget helt exceptionelt. Nu sidder jeg bare og håber på, at der ikke er en eller anden selvforstået publikummer, der rejser sig op med klappende hænder over hovedet og nærmest tvinger os andre til at følge vedkommendes vurdering af denne åbenbart enestående præstation, vi har været vidne til.

Skal vi ikke prøve at komme tilbage til at reservere et stående bifald til det helt usædvanlig og enestående 13-tal og med UG og slange - præstation?

Allan Troels-Smith, Fredensborg

Så går det galt

Blå blok kan gå en sort fremtid i møde, hvis nogle Venstre-politikeres opfordring til at undgå Inger Støjberg som næstformand bliver en realitet.

Venstres topprioritet nu bør være at samle og koordinere de to fløje i partiet. Tænk på Inger Støjbergs personlige stemmetal ved det seneste folketingsvalg. Lykkes det ikke, vil mange frustrerede Venstre-stemmer ved det kommende valg tilfalde Dansk Folkeparti.

Et parti, der med henblik på støtte til blå blok er helt utilregneligt.

Ole Borg, Hellerup