Lad os få mere gang i partnerskaberne

Med de investeringer i infrastruktur, der står for døren for slet ikke at tale om ønskelisten for nyanlæg er staten og kommunerne nærmest nødsaget til at finde på nye måder at foretage finansieringen og gennemføre projekterne på.

Offentligt-Private Partnerskaber, OPP, har været et kendt begreb længe, men har mere eller mindre ligget i dvale. Egentlige udliciteringer har ikke været den borgerlige regerings varemærke. Her er der noget tage fat på. Der er ingen grund til, at det offentlige skal drive virksomheder, som lige så vel kan ligge i privat regi, medmindre helt klare argumenter som forsyningssikkerhed eller særlige hensyn taler for.

Når private investorer i form af f.eks. pensionskasser melder sig som partnere til at deltage i trafikprojekter eller anden infrastruktur, er der ingen grund til at tøve hvis ellers beslutningsgrundlaget er i orden. Udsigten til pludselig at få adgang til en kasse uspecificerede milliarder skal ikke være tilskyndelsen til at kaste sig ud i meningsløst byggeri. Broer, motorveje, skoler, eller hvad der nu er tale om, skal bygges, fordi der er et dokumenteret behov og et fornuftigt formål. Ikke for at indgå i diverse studehandeler. Det må også stå klart, at når private investorer interesserer sig for infrastruktur, er det i en forventning om, at investeringen giver et afkast, mens offentlige virksomheder opererer under politiske hensyn. Med det for øje, såvel i planlægningsfasen som i det praktiske samarbejde, er der intet til hinder for, at de to parter styrker forbindelsen.