Kinesiske former

Zhongshan Road renoveringsprojekt, Hangzhou, 2009. Fold sammen
Læs mere

Det kan næppe være andre end Wang Shu og Lu Wenyu, der har kaldt deres tegnestue Amateur Architecture Studio.

Parret med amatørarkitekturen er emnet for en nyåbnet udstilling på Louisiana. Her har man i de senere år vist nogle meget omfangsrige, tematisk disponerede udstillinger, der har berørt væsentlige emner ved den ansvarsfulde opgave at bebygge verden. Nu vender Louisiana tilbage til monografiske udstillinger om enkelte bygningskunstnere - og i dette tilfælde et arkitektpar, der tager deres ansvar meget alvorligt.

Det sker på et tidspunkt, da arkitekter fra store dele af verden strømmer til Byggeplads Kina for at få deres bid af de enorme bygnings- og infrastrukturprojekter, der gennemføres i disse år. På alle mulige måder en bemærkelsesværdig indsats, der har løftet Kina økonomisk. Men som så meget andet har det ikke været uden omkostninger, fremgår det indirekte af udstillingen om Lu Wenyu og Wang Shu. Wang Shu har blandt andet modtaget Pritzker-prisen, der kun gives til helt, helt store arkitekter som for eksempel Jørn Utzon, for nu lige at nævne den eneste dansker, der har modtaget den. Lu Wenyu og Wang Shu deltog - igen - i sidste arkitekturbiennale i Venedig. Som flere andre bidragydere til den store udstilling i byens tidligere orlovsværft, Arsenale, slog parret et slag for en genopdagelse af ældre håndværksmetoder og af traditionelle materialer som en modvægt til verdens mange tårne i stål og glas og bemærkelsesværdige former, der af mange opleves som åndløse og fremmedgørende.

Arkitekturudstillinger er vanskelige, fordi 1) bygningerne som regel ikke kan flyttes ind i museernes sale, 2) fordi ikke alle tegninger og modeller har den lysende formidlings pædagogiske klarhed, og 3) fordi der kan være en tendens til at intellektualisere banale begreber, der i grunden er ganske naturlige for os som mennesker, der også forstår, hvad bopæl og arbejdsplads og infrastruktur er. Og hvornår det er både funktionelt og menneskevenligt og måske tilmed grønt.

Louisiana har som tidligere løst formidlingen af arkitektur forbilledligt ved at understrege det sanselige i Lu Wenyus og Wang Shus arbejde med bygningsmaterialer og udstille dem på rad og række, som var der tale om en installation - ligesom under Venedig-biennalen. Men ikke desto mindre materialer, som man som individ forstår kvaliteten ved og historien bag. Det greb er så kombineret med visuelle fremstillinger af nogle af de projekter, Amateur Architecture Studio rent faktisk har fået gennemført, som for eksempel et historisk museum i Ningbo, en kinesisk millionby. Museet er blevet bygget af genbrugsmaterialer fra de landsbyer, der måtte ryddes, for at byen kunne vokse. Så det bliver helt bogstaveligt for et historisk museum: Hvis disse mure kunne tale...

Ningbo History Museum, Ningbo, 2008. Fold sammen
Læs mere

Efter udstillingens billeder at dømme har Wang Shu og Lu Wenyu formelig bygget et bjerg af en bygning ved hjælp af ødelagte huse; lag på lag, som var det skifer eller blot vekslende stenarter Hvilket ikke betyder, at parret forsager beton, når det er nødvendigt. De sørger blot for, at strukturen fra bambussen, der er anvendt i fremstillingsprocessen, er bevaret i betonens overflader, så det er muligt at forstå metoden og dermed den håndværksmæssige tradition, der er så afgørende for Amateur Architecture Studio, fordi det fortæller om, hvor vi kommer fra. Midt i al moderniteten.

Så vidt strækker Wang Shu og Lu Wenyu sig i deres forsøg på at - i hvert fald i enklaver - at bevare fortiden som eksempler på bedre byggeskik, at parret indgår aftaler med myndighederne om nok at opføre et byggeri - men på betingelse af at de får lov til at arbejde med bevaring af for eksempel ældre landsbyer.

Hvad: Wang Shu
Hvor: Louisiana.
Hvornår: Tirsdage-fredage 11-22, lørdage-søndage 11-18. Til 30. april.