Her er ingen pertentlig penselføring

Blandt Peter Martensens nyere billeder er en serie af personligheder fra forskellige kunstarter – for eksempel skuespilleren Stina Ekblad, som mange kender fra TV-serien »Krøniken«. Foto: PR/ Janne Klerk Fold sammen
Læs mere

Maleren Peter Martensen vil formodentlig være mest kendt for sine billeder forestillende ens udseende mennesker i ritualiserede opstillinger.

Scenen er undertiden henlagt til kontorlandskaber eller til retssale. Noget alvorligt er på spil. Der er en foruroligende og gådefuld stemning over motiverne.

Peter Martensen maler figurativt. Man kan umiddelbart se, hvad det forestiller – og så ligger portrætgenren lige for. Det er den side af Peter Martensens arbejde, udstillingen fokuserer på. Ikke unaturligt. Museet på Frederiksborg Slot har portrættet som et primært undersøgelsesområde. Og udstillingen viser, hvordan portrættet har været en vigtig del af Peter Martensens arbejde siden de tidligste, Trampedach-inspirerede billeder, til kunstneren har fundet sit eget udtryk.

Hvor personerne i Peter Martensens billeder af de ens udseende, måske klonede mænd er anonyme, er det i sagens natur noget andet med portrættet. Det er individuelt, og det er en pointe, at personen skal kunne genkende sig selv i maleriet – og at omverdenen også kan genkende for eksempel et familiemedlem, en ven eller en offentlig person. Peter Martensen arbejder ikke med en pertentlig penselføring som flere andre portrætmalere, men med en løsere hånd, der ikke desto mindre formår at samle strøgene til noget umiddelbart genkendeligt, som ved første øjekast kan synes beslægtet med ugebladsillustrationen.

Altså noget let aflæseligt.

Men portrætterne er dybere end som så. Selve det at arbejde med et portræt er også en erkendelsesproces, der går ud på at finde det karakteristiske ved den portrætterede. Både sindsligt og i udseende, kropsholdning osv.

Blandt billederne er således også en ny påbegyndt serie, hvor Peter Martensen i stort format afbilleder kunstnere inden for forskellige genrer, som han er optaget af. Forfatteren Jens Christian Grøndahl, filminstruktøren Lone Scherfig og maleren Doris Bloom for eksempel.

Udstillingen rummer også et par berømte politikerportrætter, blandt andre af Poul Hartling, og så er der en del, der ikke er kendt fra medierne. Som ved portrætter af andre malere er det for betragteren nemmere at afkode Peter Martensens billeder, når det er personer, man synes, man kender til. Det er her, man som tilskuer kan se, at der har maleren fanget det rigtige udtryk eller en bestemt gestus.

I andre portrætter er udfordringen en anden. Her mødes man af en historie – næsten som en novelle – om et menneske, og det er så op til ens egen fantasi at sætte sig ind i historien. Hvilken slags menneske er hun? Hvad er hemmeligheden bag denne person?

For noget af det gådefulde, der kendetegner Peter Martensens andre billeder, tager han med over i portrætterne og gemmer det under den umiddelbare overflade.

Hvem: Peter Martensen
Hvor: Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, Hillerød.
Hvornår: Dagligt 11-15. Til 2. april.