Ungdommen »orker ikke at arbejde mere« – måske har de misforstået ordet »arbejde«?

Kulturkommentar: Nyere dansk litteratur er fyldt med fortællinger om de unge generationers desillusionerede møde med arbejdsmarkedet, men måske ligger problemet ikke kun i arbejdsmarkedet, men også hos de unge selv?

Foto: SCOTT OLSON