Venstresvingsulykke

Statsministeren er »en klummermikkel«. Vi er i er Nordvestjylland. Det er Venstre i dyb krise. Det er en lokal krig om et sygehus, der er på vej til at blive afgørende i national politik. Det er vestjyder, når de er vredest.

Vita forulykkede i bilen i november 2008 på landevejen nord for Holstebro. Hun skulle til venstre. Men hun overså en modkørende bil.

Hendes mand, Svend Erik, blev ringet op fra Vitas mobiltelefon. Det var ikke Vitas stemme i den anden ende. Det var en fremmed mandsstemme. Manden forklarede, at der var sket en ulykke. Vita havde slået sig, men var i stand til at tale. Hun fik telefonen. Hun havde det ikke så godt, sagde hun. Svend Erik ringede til sin bror og fik broren til at køre ham ud til ulykkesstedet. Her sad en chokeret Vita med iltmaske på.

Svend Erik kom med i ambulancen. Den kørte raskt til. Redderne kunne ikke afgøre, om der var indre kvæstelser. Da udrykningskøretøjet efter 18 kilometer nåede Holstebros omfartsvej og afkørslen til Holstebro Sygehus, sagde ambulanceføreren til Svend Erik:

»Det ville være dejligt, hvis vi kunne køre derind.« Akutmodtagelsen på Holstebro Sygehus var lukket. Der var yderligere 35 kilometer til sygehuset i Herning.

Vita Skytte var heldig. Det kunne være endt værre end de lejlighedsvise nakke- og rygsmerter, hun trækkes med i dag på grund af piskesmæld og diskosprolaps.

»Men prøv at forestille dig et sværere tilfælde. Måske en, som skal køres godt 90 kilometer på dårlig landevej fra Thyborøn til Gødstrup ved Herning. Overlever han,« spørger Svend Erik Skytte og løfter øjenbryn.

Vi befinder os i Vestjylland - eller Nordvestjylland. Derude hvor Danmark stadig kan præsentere natur, der føles naturlig, rigtig modvind og en befolkning grundfæstet i jord, som er opdyrket af forfædre, hvis liberale grundsyn synes nedarvet som et gen. Det har fået flere generationer til at stemme på Venstre. I hvert fald indtil det med sygehuset.

»Lars Løkke har svigtet os. Det er en katastrofe for vores børn og børnebørn, at de placerer det hospital ved Herning i stedet for i Holstebro. Så lukker man stort set ned her. Så lukker der garanteret en anden arbejdsplads også, derpå en skole, så et par forretninger og så videre. Lavinen sættes i gang,« siger Svend Erik Skytte.

Førhen stemte Skytte altid på Venstre. Han er tidligere landmand og pelsdyravler. For nylig gik han på efterløn. Nu bruger han det meste af sin tid på at tage et opgør med Venstre og regeringen og deres regionalpolitik. Svend Erik Skytte er kasserer i det nye parti Fælleslisten. Partiet stillede op til regionsrådsvalget i november i protest mod placeringen af det nye supersygehus i Gødstrup ved Herning. En uvildig rapport godtgjorde, at Holstebro var den bedste placering. Ved valget fik Fælleslisten 47,9 procent af alle stemmer i Holstebro, 44 procent i Struer og 31 procent i Lemvig, og partiet fik to mand i rådet. Nu er Fælleslisten i færd med at samle underskrifter og skrive et partiprogram, så man kan stille op til Folketingsvalget. Formand for Fælleslisten i region Midtjylland hedder Leif Hornshøj. Han siger til Berlingske Søndag:

»Hvis ikke de vil lytte, så må de føle. Vi er ikke i tvivl om, at vi kan blive landsdækkende. Det er vi faktisk helt overbeviste om. Der finder en udsultning sted af yderområderne i Danmark, og det berører rigtig mange mennesker. Områder som Nordvestjylland, Sønderjylland, Fyn, Vestsjælland og Lolland-Falster bliver overset.«

Ifølge Hornshøj er hovedsagen »kampen mod centraliseringen af Danmark«. I Nordvestjylland er Venstre foreløbig blevet den store taber i dette slag.

I begyndelsen handlede hele sagen om placeringen af det kommende supersygehus. Først om det skulle placeres ved Herning eller Holstebro. Dernæst om det skulle ligge i Gødstrup ved Herning eller 16 kilometer længere mod nordvest i Aulum. 16 kilometer, der gør en forskel. Aulum er Vestjylland. Gødstrup er Midtjylland. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde »Gødstrup« i sin åbningstale i oktober.

Siden har medlemstallet i partiet Venstre været i frit fald i Nordvestjylland.

»Når Lars Løkke tilmed på talerstolen til Venstres landsmøde siger, at det eneste problem vi har i Danmark, er et sygehus, der skal flyttes 16 kilometer og griner, så taber fjolset jo alt på gulvet,« siger Poul H. Pettersson, lokalformand for Venstre i Idom-Råsted: »Så har Løkke ikke forstået, hvad der skulle til for at få det her til at falde på plads. Superhospitalet havde jo på den måde stadig været placeret i Herning Kommune. Men i Holstebro, Struer og Lemvig ville vi have sagt: Så kan det alligevel lade sig gøre at rykke tingene. Løkke anede ikke, at han stod og gjorde egne kernevælgere til grin.«

Forleden henvendte et 80-årigt medlem sig til Poul H. Pettersson. Manden havde været medlem af Venstre, siden han i Løgstør meldte sig ind som 16 årig.

»Han sagde til mig: "Det gjør mæ' ondt, at A ska' meld' mæ' u', men nu ka' A it mer'." Og det er sådan set kernen. Nu er det blevet for meget. Alting flytter mod Øst- og Midtjylland eller bliver i København. Nu er forskellen mellem øst og vest i Danmark blevet for stor. Det er ikke bare sygehuset længere,« siger Poul H. Pettersson.

I flere af Venstres lokalforeninger i Nordvestjylland er medlemstallet på kort tid faldet med 30 procent. Poul H. Petterssons formandskollega i Flynder kalder det »en katastrofe«.

»Vi har mistet de dér godt 30 procent af vores medlemmer, det vil sige 20 ud af 60 medlemmer bare i vores lille lokale afdeling. Og vi havde arbejdet hårdt for at nå op på det medlemstal. Så det er voldsomt. Vi har gjort en stor indsats, og nu er vi bare bombet helt tilbage,« siger Flynders formand, Christen Christiansen.

Han forstår ikke moderpartiet på Christiansborg. Christiansen vil gerne have en forklaring. I begyndelsen af marts fik han gennemtrumfet, at Venstre i Lemvig sendte en erklæring til hovedkvarteret i København. Her stod kort fortalt, at regeringen og Venstre har svigtet Nordvestjylland, og at medlemmerne flygtede. Nu ville man gerne invitere statsminister Lars Løkke Rasmussen til at komme og forklare sig. Ikke mindst komme og tage stilling til medlemsflugten i partiet.

»Det var formuleret som et spørgsmål, han skulle tale over: »Hvordan genvinder Venstre vælgernes tillid i Nordvestjylland?« Men det ønskede han så åbenbart ikke rigtigt at komme at tale om,« siger Christiansen.

I slutningen af marts dukkede i stedet Venstres næstformand, Kristian Jensen, op. Han ønskede kun at tale over emnet »Hvordan sikrer vi udviklingen i de tyndt befolkede områder?«

»Toppen i partiet har ikke fattet, hvor alvorligt det her er,« siger Christen Christiansen.

I Vestjylland er alvoren indlysende. Lige så indlysende som at vand søger nedad, træer hælder med vindretningen, samt det faktum at akutsygehuse, der skal betjene folk i nordvest, ligger i nordvest. De ligger Ikke i Herning. Superligaklubben nede på heden hedder heller ikke FC Nordvestjylland. I en landsdel, hvor en femtedel af befolkningen stadig er beskæftiget med landbrug, og Venstre har generationers fortrinsplads i landbosindet, brydes den politiske logik, når toppen pludselig siger, at op er ned. Mange står som nævnt helt af. Der er dertil også dem, der står halvt af.

I begyndelsen af maj deponerede Venstres lokalforening i Naur-Sir, nordvest for Holstebro, sit medlemskab af Venstre. Dertil oprettede de 30 lokalmedlemmer en hjemmeside for forurettede venstrefolk: passivmedlemafvenstre.dk.

»Det var det, der gjorde udfaldet, tror jeg. Det skabte utrolig stor opmærksomhed i partiet,« siger formanden for Venstre i Holstebro, Bjarne Sørensen.

I maj blev han sammen med borgmestrene i Holstebro, Struer og Lemvig, de tre kommuneformænd fra Venstre samt: Lokalformanden fra Ventre i Naur-Sir trommet til møde i Karup Lufthavn. Her landede Venstres top. Mødet var et forsøg på damage control. Næstformand Kristian Jensen førte ordet, bakket op af Venstres transportminister, Hans Chr. Schmidt, Birgitte Josefsen, venstrevalgt i Nordjylland og Jens Kirk, venstrevalgt i Vestjylland. Regeringen og Dansk Folkeparti havde fundet 600 millioner kroner til udkantsdanmark. Der kunne indgås »et akutforlig«, som Bjarne Sørensen udtrykker det. Der kommer flere penge til Nordvestjylland. Holstebro skal have en døgnbemandet skadestue. Der kommer ambulancer, en helikopter og der skal arbejdes på mere motorvej i området udden omkring Herning.

»Er vi nøjedes med at tage imod for lidt, spørger du så. Jamen, det ved jeg ikke. Vi er også overladt til at tage noget, når vi kan få det herude,« siger formanden for Venstre i Holstebro.

Efter mødet i Karup genoptog Naur-Sir-afdelingen af Venstre sit medlemskab og deponerede i stedet hjemmesiden passivmedlemafvenstre.dk.

I søndags viste hele forliget og den hårdt tilkæmpede mindelighed fra mødet i Karup sig overflødig. Lars Løkke Rasmussen udtalte i et interview i Jyllands-Posten om sygehuskrigen i Midt- og Vestjylland: »Vi har fejlvurderet bekymringen og utrygheden. Det svarer til, at vi har bygget et sygehus uden at støbe fundamentet først. Det er en klar fejl fra vores side.«

Statsministeren vil imidlertid ikke lave noget om.

I køkkenet i stuehuset på sin firlængede gård i Humlum, øst for Lemvig, sidder landmand Thorvald Jørgensen og ryster på hovedet. Han har været medlem af Venstre hele sit liv. I firserne var han medlem af partiets hovedbestyrelse.

»Så siger den klummermikkel gudhjælpemig: "Undskyld!! Vi har begået en fejl! Vi mangler fundamentet." Men han bygger alligevel videre og tror, vi kan spises af med undskyldningen. Det er jo bare at kaste benzin på bålet. Fatter han ikke det? Det er da tordnende dumt. Men det viser måske, hvad Løkke regner os for. Det varer ikke længe, så bliver vi hegnet ind heroppe, så får folk udleveret en knortekæp og kommer og genner lidt rundt med os og kigger på os,« siger Thorkild Jørgensen.

I dag er han formand for Venstre i Humlum. Han har udtalt til Dagbladet Holstebro-Struer, at venstrefolk til næste valg bør finde nogle andre at stemme på end Venstre. Han har også udtalt, at det er umuligt at komme igennem til partiets top i København på telefon. Han har prøvet flere gange. Mens vi sidder i køkkenet bliver Thorvald Jørgensen ringet op fra Venstres hovedkvarter. Det er Kirsten Munch Andersen, souschef i Venstre. Hun beklager, at han ikke er kommet igennem. Samt at han ikke vil stemme på Venstre mere. Men hvorfor melder han sig så ikke ud, vil man vide i hovedkvarteret?

»Ja, det ville passe jer fint,« siger Jørgensen: »Men I bliver nødt til at ekskludere mig. For jeg er mere Venstre, end I er. Men det tør I jo ikke, for det vil blive alt for stor en sag. Jeg bliver for at råbe op. For I forstår ikke, hvor galt det her er. Så sender I sådan en konfirmand som Kristian Jensen herover. Og han taler til os, som om vi er sådan nogle, som bør have ekstraundervisning. Det kan man jo ikke tage alvorligt. Og så indgår I forlig ude i Karup Lufthavn, der siger, at der skal stå en ambulance ved hver husgavl i Nordvestjylland samt en helikopter. Men hvad sker der, når der skal spares igen? Så ryger de penge, inden nogen kan stave til akut,« siger Thorvald Jørgensen til kvinden fra hovedkvarteret.

Thorvald er 7. generation på gården. »Venstre har været hele mit liv,« siger han.

Thorvald Jørgensen forudser, at efteråret vil byde på en lind strøm af ministre, der besøger Nordvestjylland. Som alle vil »gøre noget for udkantsdanmark«. I så fald vil ingen af dem komme derfra længere. Ved sidste ministerrokade mistede Vestjylland samtlige sine fire ministre: Søren Gade, Helge Sander, Ulla Tørnæs og Kristian Jensen, der blev næstformand i Venstre i stedet. Men der bliver ingen grænser for, hvad der skal gøres for Nordvestjylland. Til gengæld vil intet af det kunne bruges til noget, mener Thorvald Jørgensen. Men reaktionerne i området på statsminister Lars Løkkes seneste udtalelse har formentlig endelig fået pråsen fra baglandet i vest til at lyse op i hovedkvarteret.

Måske er det endog begyndt at dæmre, at Fælleslisten i Nordvestjylland bygger på en utilfredshed, der også findes andre steder i landet: Kalundborg, Nakskov, Sønderborg osv. Det håber formanden for Venstre i Holstebro, Bjarne Sørensen. Foreløbig har 300 ud af 1.300 venstremedlemmer forladt partiet i Holstebro. Og en del af dem for Fælleslisten.

»Det er jo en falliterklæring for alle, hvis Fælleslisten kommer i Folketinget på en enkeltsag. Men det kan jo ikke udelukkes, det må jeg indrømme,« siger Bjarne Sørensen.

Ifølge formanden og kassereren i Fælleslisten, Leif Hornshøj og Svend Erik Skytte, er der ingen vej tilbage for Venstre. Og dermed er der kun veje frem for Fælleslisten.

»Det er forbi det punkt, hvor de kan slette beslutningen om Gødstrup og gøre den om. Så vil de for det første blive helt til grin. For det andet handler det nu om flytningen af alle offentlige institutioner i alle udkantsegne af Danmark,« siger Leif Hornshøj.

Og det nye partis kasserer, Svend Erik Skytte, supplerer: »Det er jo ikke en plasterkasse, vi har brug for i Holstebro. Det er jo ikke, når jeg har fået en splint i øjet fra min vinkelsliber, vi taler om. Det er når, det er gået rigtig galt, lige som historien med min kones ulykke og det, der er værre. Og ikke engang det kan gøre det. For vi skal også have vækst. Sygehuset alene handler om 4-5.000 arbejdspladser. Vi skal have arbejdspladser,« siger Skytte.

Således er historien om det nye akutsygehus placering ved Herning og transporttiden på grund heraf ved at være så trættekær i Nordvestjylland, at den er begyndt at optræde som vittighed: En mand falder om på havnen i Thyborøn. En ambulance tilkaldes. Den kører i vanvittig høj fart mod det nye supersygehus i Gødstrup. Knap 100 kilometer på landeveje pakket med rundkørsler. Da manden er bragt ind på sygehuset, må op til flere læger opgive at diagnosticere ham. Patienten er tydeligvis syg, men hvorfor? Det fortæller ingen af deres undersøgelser. En portør kommer forbi, kigger på patienten og siger til lægerne: »Kan I ikke se det? Manden er jo køresyg!«

Kort efter Berlingske Søndags besøg hos Venstres lokalformand i Resen-Humlum, Thorvald Jørgensen, fik formanden af sin bestyrelse valget mellem at gå af eller blive væltet. Thorvald Jørgensen valgte at trække sig. Bestyrelsens ultimatum kom, ifølge Dagbladet Holstebro-Struer, «efter pres fra partitoppen«.